Податкова сторінка від Хмільницької ОДПІ

Новини | Інформація про послуги

Наближається останній день подання звітів, декларацій, розрахунків за три квартали 2016 року 
02.11.2016 
Калинівська ОДПІ головного управління ДФС у Вінницькій області повідомляє, що 9 листопада, середа, останній день подання: 
- звіту про суми податкових пільг за три квартали 2016 року; 
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу1; 
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року; 
- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу; 
- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу; 
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 3-й квартал 2016 року; 
- податкової декларації з ПДВ платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за 3-й квартал 2016 року; 
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень 2016 року (форма №1-РС); 
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень 2016 року (форма № 2-РС); 
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень 2016 року (форма № 3-РС); 
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за жовтень (форма №1-ОА); 
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі за жовтень 2016 року (форма №1-ОТ); 
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма №1-РА); 
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма № 1-РТ); 
- податкової декларації з рентної плати з розрахунком за 3-й квартал 2016 року: 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 
рентної плати за спеціальне використання води; 
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини; 
- податкової декларації екологічного податку за 3-й квартал 2016 року; 
- податкової декларації туристичного збору за три квартали 2016 року; 
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2016 року; 
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи; 
- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи; 
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з 3-го кварталу 2016 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у 3-у кварталі; 
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3-й квартал 2016 року(форма №1ДФ) 
 1Згідно з п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств, які подають тільки річну фінансову звітність) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації 
 Калинівська ОДПІ
 
 
Платники єдиного внеску - ФОП: взяття на облік та припинення підприємницької діяльності 
02.11.2016 
Калинівська ОДПІ головного управління ДФС у Вінницькій області звертає увагу на те, як отримати повідомлення у контролюючому органі, взяття на облік та яким чином платнику єдиного внеску - ФОП знятись з обліку у разі припинення підприємницької діяльності. Вказані питання – відповіді взяті з бази «ЗІР», категорія 301.02. Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua/ 
Так, відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 5 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначеним у пп. 1, 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону №2464-VI, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року №755-IV, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік.    Згідно з п. 3 розд. ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону №755-IV, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 2 до Порядку №1162. 
     Дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (п. 1 ст. 3 вказаного Закону). 
     Пунктом 1 розд. ІІ Порядку №1162 визначено, що взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону №755-IV, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом.    Відповідно до пп. 3, 4 розд. ІІ Порядку №1162 дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку інформаційної взаємодії передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.
      Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів), фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам), фізичним особам - підприємцям та громадським формуванням у порядку, встановленому Законом №755-IV.      
Отже платникам, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», контролюючий орган безоплатно надсилає (вручає)наступного робочого дня з дня взяття на облік повідомлення про взяття на облік за формою № 2-ЄСВ, а взяття на облік платників, на яких поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, що надсилається (видається) цим платникам у порядку встановленому Законом №755-IV. 
 Щодо зняття з обліку ФОП – платника єдиного податку. Зняття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 частини 1 ст. 5 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).     У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем (частини 4 ст. 6 Закону №2464-VI).    При цьому останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (частина 8 ст. 9 Закону №2464-VI).     Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.  До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.    Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників. 
Нагадуємо, як за допомогою «Бази знань» ДФС самостійно знаходити відповіді на запитання. Для отримання необхідної інформації слід користуватись розділами «Необхідно знати», «Актуальні запитання», «Останні зміни в законодавстві», та «Інтерактивна мапа».Якщо ви не отримали необхідної інформації, ви маєте можливість в режимі оn-line зателефонувати до Контакт-центру ДФС за телефонним номером: 0-800-501-007, або надіслати запитання на електронну адресу idd@sfs.gov.ua 
 Калинівська ОДПІ
 
Матеріальна допомога фізичній особі за рахунок міського бюджету не підлягає оподаткуванню ПДФО 
02.10.2016 
Матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за умови виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом). 
При цьому, орган місцевого самоврядування відображає таку матеріальну допомогу у Податковому розрахунку за формою 1 ДФ під ознакою доходу «128». 
Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом. 
Згідно з п. 1 ст. 16 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 280) органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 
До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (п. 22 ст. 26 Закону № 280). 
Статтею 34 Закону № 280 визначені повноваження органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення, зокрема, вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги певним категоріям населення. 
Враховуючи зазначене вище, матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за умови виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом). 
Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, доходи у вигляді матеріальної допомоги, отримані фізичними особами за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом), відображаються відповідним органом місцевого самоврядування у Податковому розрахунку за формою 1 ДФ під ознакою доходу «128». 
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –  довідковий ресурс ( категорія 103.02). 
Калинівська ОДПІ

 
Переглядів: 3968