Повідомлення Хмільницького міськрайонного управління юстиції

Міністерство юстиції України
Хмільницьке міськрайонне управління юстиції Вінницької області
 _______________________________________________________________
13.04.2016
Онлайн сервіси Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації
З метою реалізації прав громадян, для забезпечення зручності та економії часу Міністерством юстиції України запроваджено ряд новацій у сферах державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Передусім це онлайн сервіси для користувачів відповідних адміністративних послуг.
Так, запроваджено відкритість та доступність даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).
Вже зараз громадяни, представники юридичних осіб мають можливість онлайн отримати  послуги через кабінет електронних сервісів, за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/services/registry:
- інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані права на  нерухоме майно;
- перевірити виданий документ;
- перевірити інформацію про стан розгляду заяви /запиту (пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви запиту, що були подані державному реєстратору у паперовій формі).
Умови, підстави та процедура надання інформації з Державного реєстру  прав регулюються нормами статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Порядок).
Так, для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції Україниhttps://kap.minjust.gov.ua/ за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи або в паперовій формі державним реєстратором.
Зазначаємо, що інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства (норми частини другої статті 32 Закону).
 
Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» плата за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі складає 0,025 розміру мінімальної заробітної плати, а за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.
У разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених Законом, заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв цього реєстру (пункт 9 Порядку). Також не надається інформація з Державного реєстру прав в електронній формі у разі невнесення плати за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем (пункт 16 Порядку).
У рамках реформ забезпечено також відкритий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженим наказом Мін'юсту від 31 березня 2015 року № 466/5, передбачено надання відомостей, що містяться в державному реєстрі, державними реєстраторами як у паперовій, так і в електронній формах. Так, виписки та витяги можуть бути отримані громадянами без участі державного реєстратора через офіційний веб-сайт розпорядника реєстру у вигляді електронних документів.
Для отримання необхідних документів користувачам лише знадобиться заповнити відповідну форму на офіційному сайті  Мін'юсту (https://minjust.gov.ua/ua/services).
Отже, усі необхідні дані у вигляді витягів чи виписок можна отримати в електронній формі не виходячи з дому, через Інтернет. Переваги такої системи:
- відсутність потреби у отриманні електронного цифрового підпису;
- можливість оплати в режимі on-line при подачі запиту;
- отримання відомостей в режимі on-line;
- надання електронному документу статусу офіційного.
Усі отримані документи в електронному вигляді мають такий самий офіційний статус, як і їх паперові аналоги з підписом і печаткою реєстратора.
Таким чином, користування онлайн-сервісами Мін’юсту значно заощадить Ваш час і забезпечить зручність отримання відповідної послуги.
 _______________________________________________________________
 
 
02.03.2016
Порядок реєстрації громадських об’єднань
 
Згідно статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Зокрема статею 15 Закону України України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановленні вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації 
1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
7) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству (для громадських об’єднань згідно статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»);
8) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
Відповідно до статті 10 Закону України «Про громадські об’єднання»  найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").
 Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.
Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.
Отже, для державної реєстрації юридичної особи подаються такі документи:
 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. 
2) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
3) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку),
 4) відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;
Стаття 19  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначає перелік  документів, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.
Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.
Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
3) відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).
 
 _______________________________________________________________
 
03.02.2016
 
У МІН`ЮСТІ ОБГОВОРИЛИ РЕФОРМИ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
 
У Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу впровадження прав людини на національному рівні Директорату з прав людини Генерального Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи Тетяною Термачіч.
Це чергова зустріч, на якій обговорювались питання реформи у сфері юстиції, а саме, внесення змін до Конституції України в частині правосуддя, які отримали схвальну оцінку експертів Венеціанської Комісії.
Сергій Петухов повідомив, що наразі схвалена Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 -2020 роки, а також також взято до відома схвалений Радою з питань судової реформи План дій щодо реалізації положень Стратегії.
Сьогодні здійснюється робота з підготовки Річного плану дій на 2016 рік по кожному з 12 розділів.  Міністерство юстиції визначено відповідальним органом за виконання низки розділів. Після схвалення Радою з питань судової реформи Річного плану реалізації Плану дій на 2016 рік Міністерство юстиції прийме власний Річний план роботи.
Одночасно заступник Міністра відзначив важливість питання посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, забезпечення доступності безоплатної правової допомоги, яке є частиною схваленої Стратегії.
Сторони домовились про подальшу співпрацю та всебічну підтримку реформ у сфері юстиції з боку Ради Європи.
 _______________________________________________________________
 
 
25.01.2016
 
Ліквідація господарського кодексу забезпечить простоту і ясність правозастосування, - Павло Петренко
 
Скасування Господарського кодексу та норм, які дублюють і суперечать положенням інших законодавчих актів, забезпечить простоту і ясність правозастосування для суддів, юристів та бізнесу. Про це сьогодні під час прес-конференції, присвяченій першим результатам громадського обговорення відміни Господарського кодексу, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
«Для бізнесу дуже важливо, щоб була зрозуміла усталена практика. Є Цивільний кодекс, який регулює великий пласт відносин у тому числі й комерційних. Я є прихильником того, щоб ми забезпечили простоту і ясність правозастосування. І скасування Господарського кодексу – це не просто зручність, мовляв, ми скасували ще один акт, це визначеність правозастосування для всіх: суддів, юристів, бізнесу», - зазначив очільник Мін’юсту.
Він нагадав: у 2003 році було прийнято 2 акти – Цивільний та Господарський кодекси. Якщо Цивільний кодекс був напрацюванням нового формату, то Господарський кодекс був тим компромісом, якого домоглися депутати в Парламенті аби законсервувати чимало норм радянського законодавства.
«Різне регулювання в цих актах призводило до того, що в судах відбувалося зловживання і постраждалу людини ганяли з суду до суду. Фактично кодекс залишав в нас радянську систему відносин людини і держави, коли людина приходить як прохач до державних органів, до судів, до чиновників і просить, щоб чиновник зробив їй величезну «послугу» і виконав свій законний обов’язок», - наголосив Міністр юстиції.
За словами заступника Міністра юстиції Сергія Петухова, державні регулятори, які безпосередньо застосовують Господарський кодекс, наголошують на тому, що положення Господарського кодексу дублюють норми профільних законів та часто суперечать їм, мають термінологічні розбіжності з іншими актами, а також посилання на норми законодавства, яке вже не функціонує.
«Ми опитали основних регуляторів, які одностайно висловилися за те, що Господарський кодекс містить застарілі норми, які дублюють галузеве законодавство, які не модернізувалися протягом 10 років, не відображають реального стану речей і заважають веденню бізнесу в Україні», - зазначив заступник Міністра юстиції.
Водночас регулятори надали список норм Господарського кодексу, які мають бути збережені і перенесені до інших правових актів.
«Ті норми Господарського кодексу, які дійсно за ці 10 років довели свою ефективність, будуть перенесені в інші нормативні правові акти. Це не буде одночасне скасування кодексу без аналізу регуляторного впливу і без врахування позитивних норм, які є в Господарському кодексі», - наголосив Сергій Петухов.
Голова третейського суду при ІСС Ukraine Тарас Шепель у свою чергу зауважив - бізнес вітатиме будь-які кроки для спрощення законодавства і регулювання та усунення дублювання. Також бізнесмени позитивно оцінюють заходи, які забезпечать більш комфортні умови для існування і розвитку бізнесу, а також сприятимуть поліпшенню інвестиційної привабливості України.
«Скасування Господарського кодексу і запровадження світової практики термінології виллється у спрощення регулювання відносин і в усунення низки суперечок, які вирішуються в тому числі й судами», - сказав він.
 
_______________________________________________________________
 
 
04.01.2016
 
УРЯД ПРИЙНЯВ РОЗРОБЛЕНІ МІН’ЮСТОМ ПІДЗАКОННІ АКТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ЗАКОНІВ, - ПАВЛО ПЕТРЕНКО
 Кабінет Міністрів у ході свого засідання підтримав розроблені Міністерством юстиції підзаконні акти, яка забезпечать імплементацію пакету законів щодо децентралізації та демонополізації послуг із реєстрації майна та бізнесу.
Про це сьогодні в ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
«Сьогодні український Уряд прийняв усі необхідні підзаконні акти, розробником яких був Мін’юст, які забезпечать з 1 січня 2016 року реалізацію повного комплексу реформ щодо децентралізацій та демонополізації послуг із реєстрації майна і бізнесу», - зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами прийняті документи повністю приводять у відповідність до прийнятого парламентом пакету законів усі підзаконні акти.
«З 1 січня нового року кожна міська рада, кожна об’єднана громада зможуть надавати ці сервіси, отримувати кошти до свого місцевого бюджету, а українці отримають якісний, небюрократичний, некорумпований сервіс у цілій низці нових точок надання адміпослуг», - наголосив Міністр юстиції.
Водночас він нагадав, що 13 грудня Верховна Рада прийняла великий пакет законів, які реформують систему сервісів і реєстрації бізнесу та нерухомості. Це була спільна робота членів Парламенту та Уряду, представників експертного і громадського середовища.
«Міністерство юстиції першим з інших центральних органів виконавчої влади повністю відмовилось від реєстраційних повноважень і передали їх місцевим органам влади і нотаріусам. Ми запровадили цілу низку електронних сервісів, які були закріплені на рівні законів. Була запроваджена система екстериторіальності і максимально спрощеного порядку подання документів під час отримання сервісу з реєстрації бізнесу і нерухомості», - поінформував членів Уряду Павло Петренко.
Він також зауважив, що відповідно до прийнятих законів нотаріуси почали надавати такі сервіси з 21 грудня. За тиждень роботи українці отримали у нотаріусів більше 5000 сервісів.
При цьому українці можуть самі обирати того реєстратора і те місце, де вони отримають послугу. Це може бути один із 7000 приватних нотаріусів, центр надання адмінпослуг, створений при органах місцевого самоврядування, акредитовані суб’єкти, які можуть створювати обласні державні адміністрації у формі держпідприємств.
«Там де є конкуренція і багато можливостей отримати сервіс – там немає корупції. Український  громадянин, який має право вибору, ніколи не піде до корумпованого чиновника», - заявив Міністр юстиції.
На його переконання, завдяки цим законам Україна наступного року суттєво підніметься у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, адже затверджені новації оцінені, як одні із найпрогресивніших у світі в сфері реєстрації бізнесу та нерухомості.
 
 
 _______________________________________________________________
 
 
 
Європейські експерти підтвердили право України на декомунізацію, - Павло Петренко
Венеційська комісія у своєму проміжному висновку дала чіткий сигнал про те, що Україна має право на проведення процесів декомунізації. Про це на прес-конференції на тему «Венеційська комісія підтвердила право України провести декомунізацію» повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.        
«Венеційська комісія у своєму проміжному висновку дала чіткий сигнал, що Україна має право на процес декомунізації. Це поновлення історичної справедливості перед мільйонами українців, які постраждали найбільше серед країн колишнього СРСР від тортур і переслідувань, які здійснював комуністичний режим», - зазначив очільник Мін’юсту. 
Він також нагадав, що 16 грудня український суд повністю задовольнив позов Мін’юсту і заборонив Комуністичну партію України.
«Я переконаний, що це рішення – відповідь тим мільйонам душ, які були безневинно знищені нелюдами в погонах, які прикривалися комуністичним режимом. Ціллю цього режиму було стерти України з мапи, знищити українську свободу і дух, які були єдиною перепоною для повноцінного формування комуністичної імперії», - зазначив очільник Мін’юсту.
На його переконання, одним із найважливіших нині завдань є недопущення повернення до темного минулого, до тих часів, коли комуністичний режим і його фанатики призводили до знищення мільйонів.
«Міністерство юстиції, український Парламент і Уряд будуть відстоювати право України на позбавлення від комуністичного минулого. Міністерство юстиції супроводжуватиме дану справу в усіх інстанціях. Ми вважаємо, що рішення суду є законним і правосудним», - заявив Павло Петренко.
При цьому він зауважив, що раніше таку саму оцінку даній політичній силі дав і український народ, КПУ не потрапила до Парламенту.
 _______________________________________________________________
 
15.12.2015
 
За півтора роки Міністерство юстиції перетворилося із корупційного монстра на сучасну установу, яка працює для громадян, - Павло Петренко
Рік, що минає, продемонстрував Україні і світу правильність напрямку реформ, заданого Революцією гідності, у якому було закладено підґрунтя для перетворення Міністерства юстиції із корупційного монстра на сучасну установу, яке забезпечує захист прав українців та надає їм зручні та якісні сервіси. Про це сьогодні, 10 грудня, у ході публічного звіту членів Уряду щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
За словами Міністра юстиції, попередня влада налаштувала Мін'юст як інструмент, що був націлений лише на одне – не працювати для українців, а заробляти на них. Черги, незручності, хабарі в усіх напрямках та на усіх рівнях діяльності міністерства – ось те, з чим щоразу стикалися наші громадяни, звертаючись до органів юстиції.
«Ще півтора роки тому, коли ми почали працювати у Міністерстві юстиції, цей орган був величезним монстром, який обріс безліччю невластивих юстиції та незаконних функцій. Тоді складалося враження, що єдиною метою існування того Мін’юсту було формування корупційних схем, через які вимивалися мільярди з державного бюджету. Спочатку важко було повірити, що цю заскорузлу систему можна змінити. Отже, у мене було лише 2 шляхи: пливти за течією або зламати систему під корінь, створивши принципово нову. Я однозначно обрав другий», - зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами, стратегічними напрямками роботи із самого початку було визначено абсолютну ліквідацію корупційних схем на усіх рівнях, принципове перетворення системи органів юстиції на сучасну установу, яка захищає пересічного громадянина, надаючи якісні сервіси, швидко та зручно. Команда теперішнього Мін’юсту менше ніж за 2 роки продемонструвала реальні реформи, результатами яких вже сьогодні може скористатися кожен українець.
Під час звіту Павло Петренко зазначив, що було розпочато проведення реструктуризації та кадрового оновлення органів юстиції, що призвело до скорочення штату на 20% по всій системі та на 30% у центральному апараті, що істотно зменшило витрати на утримання установи. Завдяки відкритості проведення тендерних закупівель Міністерство юстиції за 2014 та 2015 роки разом витратило у 5 разів менше коштів, ніж попереднє керівництво за 2013 рік.
«Сьогодні ми можемо побачити зовсім інше обличчя Міністерства юстиції. Державний орган перетворюється на сучасну установу, що позбавляється від зайвих функцій, а необхідні локально – передає на місця», - наголосив очільник Мін’юсту.
«Міністерство юстиції успішно запровадило пілотні проекти онлайн-сервісів для населення та бізнесу. Починаючи з квітня 2015 року, отримати всі довідки, виписки та витяги можна в електронній формі онлайн, не виходячи з дому чи офісу без черг та хабарів. Реєстрація компанії стала можлива протягом 24 годин цілодобово онлайн. Також онлайн вже можна отримати всю необхідну інформацію з реєстру актів цивільного стану», - відзвітував Петренко.
Для українських молодят Міністерство юстиції створило можливість онлайн-запису на прийом до органів РАЦС з вибором зручних дати та часу, а новим та приємним сервісом для молодих батьків стала видача свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологових будинках. Сьогодні ця ініціатива вже діє у 14 містах України, а до кінця року працюватиме в усіх  обласних центрах. На сьогодні у пологових вже видано 3 442 свідоцтва про народження дитини.
«Важливим є те, що вже з 1 липня розпочали свою роботу 100 центрів надання безоплатної правової допомоги. Понад 5 000 адвокатів надають консультації та правовий захист пересічних українців, які не можуть дозволити собі приватного захисника у всіх судових справах, у тому числі й проти держави. За перші 5 місяців роботи до центрів вже звернулися понад 35 000 громадян», - зазначив очільник Мін’юсту.  
Серед досягнень Міністерства юстиції розробка антикорупційного законодавства та пакету законів, які забезпечують децентралізацію та демонополізацію реєстраційних послуг. Вже з нового року право проводити реєстрацію майна та бізнесу отримають представники місцевої влади та 7 000 нотаріусів по всій Україні.  До того ж, наші громадяни самостійно зможуть обирати, хто проводитиме реєстраційну дію, а також місце її проведення.
Революційною подією для українського суспільства стало відкриття реєстрів нерухомості та бізнесу, завдяки чому чиновники більше не зможуть приховувати свої статки, отримані корупційним шляхом, та запуск реєстру корупціонерів.
Паралельно з цим Мін’юст продовжив люстраційні перевірки та запустив процес декомунізації. Міністерство юстиції, будучи активним учасником виконання умов щодо отримання Україною безвізового режиму, виконало їх на 100%. Окремим важливим напрямком роботи Мін’юсту залишається відстоювання інтересів України та українських громадян у міжнародних судах проти Росії.
Разом з тим, Павло Петренко окреслив пріоритетні напрямки роботи Міністерства юстиції на наступний рік. Так, у 2016 році Міністерство планує завершити кадрову реформу, розширити мережу центрів надання безоплатної правової допомоги, забезпечити передачу реєстраційних функцій на місця. Серед запланованих проектів Мін’юсту, які стартують наступного року, створення Будинку юстиції онлайн, наявність якого переведе отримання електронних сервісів громадянами на якісно новий рівень, а також реформа мережі тюрем з метою переходу до європейського типу закладів відбування покарань ув’язненими.
 _______________________________________________________________
 
03.12.2015
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
Законом встановлюється, що реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший — протягом одного року з дня набрання чинності законопроектом у разі його прийняття, та другий — протягом наступних двох років.
На першому етапі здійснюватиметься реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений список об’єктів реформування.
До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, які підлягають реформуванню на першому етапі, порядок формування якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до зазначеного органу.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, узагальнює результати першого етапу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій і у разі потреби готує пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.
На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, які не реформовані на першому етапі.
Планується також встановити, що реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюватиметься такими способами:
1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції — у разі відсутності державного (комунального) майна у майні редакції;
2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації;
3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з наступною приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, — у разі, коли трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації;
4) перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.
Документ містить також норму, відповідно до якої реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження з метою забезпечення їх функціонування може бути надана державна підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Надання державної підтримки здійснюється виключно за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості. Формами державної підтримки можуть бути:
встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду приміщень, що перебувають у державній або комунальній власності, відповідно до частини другої статті 9 цього Закону;
адресна підтримка реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;
надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 
 _______________________________________________________________
 
 
 
 
03.11.2015
 
Міністр юстиції Павло Петренко урочисто презентував пілотний проект з отримання свідоцтв про народження у пологових будинках на Вінниччині
 
Вінниця стала десятим обласним центром України, де видали свідоцтва про народження дитини одразу у пологовому будинку.
Міністр юстиції України Павло Петренко та голова облдержадміністрації Валерій Коровій презентуючи при Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №2 фронт-офіс, де за 24 години можна отримати перший документ новонароджених, урочисто вручили двом щасливим матусям, свідоцтва про народження малюків на місці.
За словами Павла Петренка тепер у Вінницькому міському пологовому будинку №2 батьки отримуватимуть свідоцтво про народження дитини за простою процедурою - подається заявка до відкритого фронт-офісу і за добу видається документ. Основне завдання мами й тата – визначитися швидко з іменем новонародженого. І все це, як наголосив високопосадовець, без черг і бюрократії, як було раніше.
«На Вінниччині пілотний проект Міністерства юстиції України по видачі свідоцтв про народження дітей запрацював з міського клінічного пологового будинку №2. Протягом наступного тижня така послуга за принципом фронт-офісів буде діяти в усіх закладах охорони здоров’я Вінниці, де приймаються пологи. Наше завдання, до кінця року забезпечити всі пологові будинки обласних центрів України новим сервісом. Думаю, з цим завданням ми впораємося, а Вінниця має продемонструвати найкращий результат,тому що тут приріст населення за рік дуже високий, а така послуга спрощує життя нашим українцям. Наступного року плануємо дійти до районних лікарень, адже такий сервіс мають отримувати всі українки, незалежно де вони проживають і де вони народжують» - підкреслив Павло Петренко.
За словами Міністра юстиції України Павла Петренка за два місяці такою послугою в країні скористалося понад 1500 родин.
 
 _______________________________________________________________
 
27.10.2015
 
Верховна Рада прийняла у першому читанні розроблені Міністерством юстиції за участі експертів та громадськості законопроекти «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (№ 2506а) та «Про виконавче провадження» (№ 2507а). Дані документи забезпечують кардинальну реформу системи виконання судових та інших рішень і запроваджують інститут приватних виконавців.
За словами Міністра юстиції Павла Петренка, нині виконується лише 20% рішень українських судів. Аби змінити ситуацію, робоча група у складі юридичної спільноти, міжнародних експертів, громадськості, Мін’юсту та Парламенту на майданчику Ради з питань судової реформи при Президентові України напрацювала низку законів, які стосуються реформування системи виконання судових рішень.
Міністр зазначив, що при розробці цих законопроектів були взяті моделі, які успішно працюють в країнах Європейського союзу. Введення схожої системи в Польщі дало змогу підвищити відсоток виконання рішень до 80%.
«Ми прибираємо дуже багато бюрократичних процедур, які визначені в чинному законодавстві, ми вводимо змішану систему виконання судових рішень і інститут приватних виконавців. Хочу розвіяти міф, що інститут приватних виконавців – це введення колекторів. Ніяких колекторів не буде. Приватні виконавці, як і приватні нотаріуси, виконуватимуть судові рішення в сфері бізнесу. Соціально чутливі питання й питання, які стосуються держави, й надалі виконуватимуться державними виконавцями», - заявив очільник Мін’юсту.
Разом з тим суттєво скорочується система державних виконавців. Це буде малочисельна група з хорошими зарплатами і мотивацією.
«Якщо у простого українця не буде грошей на приватного виконавця, він піде до державного і якість послуг там буде не гіршою», - сказав очільник Мін’юсту.
Павло Петренко зауважив: до другого читання разом із фракціями коаліції документи буде доопрацьовано з урахуванням усіх пропозиції народних депутатів.
«Міністерство юстиції стало ініціатором реформування виконавчої служби через її вкрай низьку ефективність. Було дуже важливо прийняти ці законопроекти у першому читанні і запустити реформу. Тим паче, що прийняття цих законів є однією із вимог МВФ», - резюмував Павло Петренко.
Як повідомлялося раніше, проект Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачає впровадження в Україні змішаної системи примусового виконання рішень шляхом запровадження інституту приватних виконавців. Приватні виконавці за законопроектом наділяються рівними правами та інструментами для примусового виконання рішень, нарівні з державними, та зможуть приймати до виконання виконавчі документи по всім категоріям проваджень, за виключенням соціально чуттєвих категорій (виселення та вселення, відібрання дитини) та рішень, що стосуються державних органів та підприємств.
У свою чергу проект Закону України «Про виконавче провадження» встановлює максимально короткі та чітко визначені строки вчинення виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень, забезпечує повну фіксацію всіх виконавчих дій та процесуальних рішень та спрощує порядок отримання сторонами інформації про виконавче провадження за допомогою електронних сервісів.
Окрім того, він створює умови для ефективного звернення стягнення на майно боржників, зокрема проектом передбачено створення Єдиного реєстру боржників для оперативного інформування бізнесу щодо платоспроможності контрагентів, запровадження електронної взаємодії з органами, які здійснюють реєстрацію прав, та направлення постанов про арешт коштів та платіжних вимог до банківських установ у електронній формі, розширення можливості виконавця щодо звернення стягнення майно та кошти боржників, зокрема на майнові права (корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності тощо).
Разом з тим даний документ створює механізм реалізації земельних ділянок в процедурі виконавчого провадження шляхом їх продажу на електронних торгах, усуває корупційні ризики при здійсненні процедури виконавчого провадження та впроваджує інститут судового контролю за виконанням рішень.
Законопроекти було внесено до Верховної Ради Президентом Україні як невідкладні. Їх остаточне прийняття Верховною Радою слугуватиме запорукою успішного продовження співпраці із Міжнародним Валютним Фондом.
 
 
 _______________________________________________________________
06.10.2015

Реєстрація нерухомості: здійснити реєстрацію нерухомого майна можна швидше, але дорожче.

З 15 вересня 2015 року можна зареєструвати речові права не нерухоме майно за три дні, за один день, за 2 години або ж за 30 хвилин з моменту прийняття заяви. Але, така реєстрація коштуватиме значно дорожче звичайної. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 669 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 190”, яка встановлює скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і регулює розмір їх оплати.

Зокрема, зазначається, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно може відбуватися за три робочі дні з моменту прийняття заяви. Оплачується така послуга у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Також встановлюється, що реєстрація прав за заявою, строк розгляду якої відповідно до закону становить 14 робочих днів буде відбуватись у межах п’яти робочих днів з моменту прийняття заяви. За це також передбачено подвійний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Реєстрація прав на нерухоме майно протягом одного робочого дня з моменту прийняття заяви про реєстрацію оплачуватиметься у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. А реєстрація за дві години – у десятикратному розмірі.

Також документом передбачається, що державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно може відбуватись протягом 2 годин та оплачуватись у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі можливе за дві години та за 30 хвилин. Вартість отримання такої інформації – у подвійному розмірі плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та у потрійному розмірі відповідно.

 _______________________________________________________________
07.09.2015
25 вересня спливає строк подачі юридичними особами відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Що потрібно знати, щоб уникнути ажіотажу?
Верховною Радою України 21 травня 2015 року прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», яким  продовжено термін подання юридичними особами інформації про бенефіціарних власників (контролерів) до 25 вересня 2015 року.
Даним законом надано юридичним особам час для визначення своїх бенефіціарів та подання інформації про них державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Проте, місяць, який проминув після набрання чинності змін, показав, що юридичні особи не поспішають повідомляти зазначену інформацію.
Тому, Головне територіальне управління у Вінницькій області звертається до юридичних осіб області та їх засновників з проханням незволікати, а в найближчий час подати до державних реєстраторів відомості про бенефіціарних власників (контролерів), для внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Нагадуємо, що кінцевим бенефіціарним власником  є  фізична особа (завжди!), яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.
Крім того, ознакою того, що особа є бенефіціаром, у неї  є можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
Відомості юридичними особами  про своїх  бенефіціарних власників подаються за так званою формою 4  (Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Також нагадуємо, що не вносять зазначені відомості тільки державні та комунальні підприємства, політичні партії, релігійні організації, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.
У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника засновника, якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
 
_______________________________________________________________
 
06.07.2015
 
        Актуальні зміни до законодавства у сфері реєстрації бізнесу
 
14 жовтня 2014 року на вимогу Європейського Союзу Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів». Закон набув чинності 25 жовтня 2014 року. Він передбачає внесення відомостей щодо кінцевих бенефіціарів (вигодонабувачів) підприємств до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до цього закону засновники/підписанти мали до 25 травня подати державному реєстратору спеціальну реєстраційну картку – Форму 4.
Задля ліквідації черг та надання можливості всім представникам бізнесу вчасно подати Форму 4,  21 травня 2015 року Парламентом прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», який набув чинності 26 червня 2015 року.  Він передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року. Кінцевий термін подачі вищезазначених відомостей – 25 вересня 2015 року. 
Зазначений закон також передбачає звільнення від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).
Паралельно з цим, задля покращення бізнес-клімату в Україні Міністерство юстиції розпочало процес спрощення форм, які подаються бізнесом та громадянами до реєстраційних служб.
Першою така ініціатива торкнулася Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців  – Форма 4.
Раніше, щоразу, якщо потрібно було внести хоча б одну якусь зміну, наприклад, юридична особа змінила місцезнаходження,  треба було подавати заново всю форму, розміром в 10 аркушів, яка була складною для заповнення. 
В зв’язку із цим в Міністерстві юстиції України спростили процедуру по формі 4. Отже, якщо у юридичної особи змінився один пункт, для прикладу треба внести бенефіціарів, необхідно заповнити  лише 1 сторінку, де вказується, які саме зміни необхідно зробити. Вся інша інформація вже є в реєстрі, тож  її не потрібно по кілька разів оновлювати й заповнювати. 
Слід зазначити, що спрощення внесення змін за Формою 4 – це лише перший крок. У подальшому Мін’юстом буде презентовано всі форми, які будуть скорочені до такого простого зразка, оскільки основною метою спрощення є забезпечення доступності форм для кінцевого споживача.
Крім того, нововведення дає можливість розвантажити реєстраторів за рахунок обробки меншої кількості паперів та збільшення кількості документів, які надходять до реєстраційних служб поштою.
Раніше ця послуга не була популярна через те, що кожна сторінка такої форми мала бути завірена у нотаріуса. Це вимагало багато часу та коштів. Нині, коли для змін треба надіслати лише одну сторінку, ця сума буде значно меншою, тож в Міністерстві юстиції України очікують зростання кількості тих, хто надсилатиме дані за допомогою поштового зв’язку. 
Враховуючи викладене, закликаємо  представників бізнесу вже зараз внести необхідні зміни і не відкладати з подачею відповідної інформації до останнього моменту, адже це знову може призвести до черг та незручностей.
 
 _______________________________________________________________
18.06.2015
 
         Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Хмільницькому району реєстраційної служби Хмільницького МРУЮ у Вінницькій області, з метою належної обізнаності громадян, щодо їх інформування про порядок проставлення апостиля на документах, що видаються відділами ДРАЦС для подальшого використання за кордоном надає для ознайомлення інформацію по даному питанню
Додаток на 4 аркушах.
 _______________________________________________________________

10.06.2015

ОНЛАЙН ПОСЛУГИ: ЗРУЧНО І ШВИДКО
Адміністративні послуги через Інтернет уже є звичними для багатьох країн світу. Це сучасно, зручно, швидко. Для України запровадження онлайн сервісів – це реальний крок для спрощення ведення бізнесу та для зручності громадян, які звертаються за адміністративними послугами.
Міністерство юстиції України закликає українців активніше користуватися електронними сервісами. Адже це добра можливість отримати всі необхідні документи без черг та без зайвої необхідності спілкування з чиновниками.
Статистика звернень до реєстраційних служб свідчить, що у 2014 році  українці отримали 4,8 млн. послуг з реєстрації. З них - 1,3 млн. становили виписки, витяги, довідки, які на сьогодні можна отримати через Інтернет.
У рамках реформ, що наразі здійснюються Міністерством юстиції України забезпечено відкритий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Ще раз хочу нагадати, що 8 квітня 2015 року запущено систему надання електронних онлайн сервісів. Зареєструвати бізнес та отримати необхідну довідку, витяг або виписку можна на оновленому сайті Міністерства юстиції  в режимі онлайн. 
З початку роботи через систему надання онлайн сервісів на оновленому сайті Мін’юсту було видано понад 18 тис. електронних довідок.
Однак,  черги, які ще сьогодні є свідчать про те, що не всі знають про можливість отримати довідки, витяги та виписки   в електронній формі, не виходячи з офісу та дому.
Наразі все справді не складно: послуга «ОНЛАЙН-ВИТЯГ»  дає можливість громадянам через мережу Інтернет отримати електронний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
При цьому: для отримання витягу не потрібна реєстрація або використання електронного цифрового підпису;
- витяг формується автоматично в режимі «онлайн» без участі реєстратора;
- «Онлайн-витяг» надається без підпису реєстратора, але має юридичну силу;
- сплата за послугу проводиться онлайн за допомогою платіжної картки, яка також виступає ідентифікатором особи;
- отримати «Онлайн-витяг» можна одразу після сплати.
Вартість електронних документів становить 45 грн. 68 коп., що становить 75% від вартості паперового аналогу. 
Не треба боятися якихось неточностей. Кожному електронному документу присвоєно унікальний номер. За ним в електронній системі можна буде віднайти оригінал документу, якщо цього вимагатиме банк чи якась інша установа.
Слід зазначити, що Національний банк України у відповідь на численні звернення громадян про відмови з боку банківських установ приймати електронні витяги, виписки та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців направив до всіх вітчизняних банків роз’яснення, яким зобов’язав банківські установи приймати електронні документи, отримані громадянами чи юридичними особами з державних реєстрів в електронній формі, так само як і їх паперові аналоги.
Якщо представники якогось із органів чи банківських установ відмовляються приймати отримані через онлайн-сервіси документи, про такі випадки слід одразу повідомляти представникам Мін’юсту за телефоном гарячої лінії 044 279-82-55 або листом на електронну адресу: stophabar@minjust.gov.ua. Ця інформація також є на сайті реєстраційної служби.
Вся процедура займає лише кілька хвилин. При бажанні отримані документи можна роздрукувати необмежену кількість разів.
З покроковою інструкцією отримання послуги через онлайн сервіс  можна ознайомитись у кожній реєстраційній службі Вінницької області та на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Головного  територіального управління юстиції у Вінницькій області.
Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до пункту 4 статті 20 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –  підприємців» органи  державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи  внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного  реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 _______________________________________________________________
 
 
26.05.2015
Меседж-бокси
У рамках реформ забезпечено відкритий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
          8 квітня запущено систему надання електронних онлайн сервісів. Зареєструвати бізнес та отримати необхідну довідку, витяг або виписку можна на оновленому сайті Мін′юсту в режимі онлайн.
            З початку роботи через систему надання онлайн сервісів на оновленому сайті Мін’юсту було видано понад 12 тис. електронних довідок. Кількість запитів у окремі дні сягала 600.
            Для полегшення ведення бізнесу в аграрних регіонах з 1 квітня право проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок сільгосппризначення було надане нотаріусам, які активно підключились до цього процесу.
             Крім того, Мін’юст розробив 2 законодавчі акти, які вдосконалюють процедури примусового виконання рішень та запроваджують змішану систему. Їх підтримав Уряд та Рада з питань судової реформи при Президентові.
            Мін’юст підготував 2 проекти законів для спрощення процедур реєстрації бізнесу та майна: 
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців».
         Запропоновані в цих документах новели забезпечать децентралізацію повноважень та запровадять вільний вибір суб'єкта реєстрації. Право проводити такі дії буде надано:
- органам місцевого самоврядування та держадміністраціям;
- нотаріусам (незалежно від посвідчення нотаріальної дії);
- акредитованим Мін’юстом банківським установам;
- держвиконавцям (накладення та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно).
          Законопроекти покращать якість надання адміністративних послуг шляхом:
- створення конкурентного середовища між суб'єктами, які наділені повноваженнями з проведення державної реєстрації;
- запровадження принципу екстериторіальності в межах області для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та в межах України для державної реєстрації бізнесу та громадських формувань;
- запровадження можливості подання електронних документів для державної реєстрації;
- заповнення заяви безпосередньо державним реєстратором.
            Буде забезпечено удосконалення сервісів, які надаються громадянам: 
- уводяться механізми, які скоротять кількість відмов у держреєстрації майна та обтяжень; 
- уніфікуються процедури реєстрації юросіб, громадських формувань та фізосіб-підприємців;
- скорочено перелік документів для реєстрації бізнесу;
- буде розкрито інформацію про права на нерухоме майно як за об'єктом, так за суб'єктом; 
- створюються нові можливості надання інформації про нерухоме майно для органів держвлади та інших юросіб залежно від потреб (офіційна статистична інформація, вибірка за певними об'єктами нерухомого майна тощо);
- скасовується щорічне підтвердження та щорічна подача фінзвітності;
- забезпечено перехід на електронну форму документів;
- створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. 
          Буде створено надійну систему державного контролю у сфері державної реєстрації:
- нормативно-методичне регулювання порядку державної реєстрації Мін'юстом; 
- дворівневе адміністративне оскарження рішень державних реєстраторів;
- дієві механізми реагування у разі виявлення порушень.
           Плата за державну реєстрацію.
У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
- плата за проведення державної реєстрації залежить від об'єкта, його розміру, а також від того, заявником є фізична чи юридична особа;
- плата на надання інформації про зареєстровані речові права визначається Кабінетом Міністрів України.
У сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб – підприємців:
- у разі подання документів у електронній формі адміністративний збір та плата за надання відомостей зменшуються на 25 відсотків. 
Для прикладу, вартість повного витягу з реєстру підприємців становить       45,68 грн. безпосередньо за послугу та 3 гривні – комісія Ощадбанку. Загальна вартість – 48,68 грн., тобто 75% від вартості паперового аналогу. 
Повний витяг з реєстру нерухомості коштує 21 грн.
              Скорочена інформація про юридичну особу, а також послуга з реєстрації бізнесу надаються безкоштовно. Так само безкоштовно громадяни можуть отримати додаткові копії уже сформованих документів.
             Законопроекти забезпечать належне фінансове забезпечення діяльності у сфері державної реєстрації завдяки процедурі розподілу адміністративного збору:
- адміністративний збір за державну реєстрацію державними реєстраторами виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації державними реєстраторами держадміністрацій, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг;
- у разі проведення державної реєстрації банком або приватним нотаріусом на фінансове забезпечення цієї діяльності спрямується 60% адміністративного збору, який залишатиметься у відповідного суб'єкта;
- фінансове забезпечення інших реєстраторів здійснюється за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства.
         25 травня 2015 року закінчився встановлений Законом України              «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»                   від 14.10.2014 № 1701-VII (редакція від 06.02.2015) шести місячний термін для подачі юридичними особами державному реєстратору даних про своїх кінцевих бенефіціарів.     
Верховна Рада продовжила на чотири місяці юридичним особам термін подачі держреєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів.
          За прийняття відповідного законопроекту № 2896 за основу і в цілому     21 травня 2015 року проголосували 267 депутатів. Президент України        Петро Порошенко підписав Закон № 475-VIII від 21 травня 2015 року           «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи». 
          Закон передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, що забезпечить можливість виконання вимог Закону всіма зареєстрованими юридичними особами.
Закон  передбачає:
- продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року.
- звільнення від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами). 
Прийняття цього закону забезпечить:
- спрощення державної реєстрації юридичних осіб;
- зниження корупційних ризиків;
- забезпечення ефективного використання робочого часу державних реєстраторів та суб’єктів господарювання;
- зменшення невдоволення серед суб’єктів господарювання – юридичних осіб та напруги у підприємницькому середовищі; 
- недопущення накладання значних штрафів на добросовісних суб’єктів господарювання. 
 _______________________________________________________________
 
22.05.2015
Реформа системи примусового виконання та створення інституту приватних виконавців 
Одним із основних напрямків реформування органів юстиції є реформування системи примусового виконання.
Кабінетом Міністрів України прийнято три важливі документи, які суттєво оновлюють і реформують систему примусового виконання в Україні, наближаючи її до світових стандартів. 
Перший з них стосується порядку визначення розміру виплат державним виконавцям з метою виконання положення Бюджетного кодексу. Основна ідея полягає в тому, що держава починає мотивувати державних виконавців для того, щоб побороти побутову корупцію в виконавчій службі.
Другий ухвалений Урядом документ стосується реалізації нового пілотного проекту у сфері виконання рішень, а саме - запровадження автоматичного розподілу справ між державними виконавцями та реалізацію системи автоматичного он-лайн контролю за строками виконання рішень та їх ефективністю. Слід відзначити, що раніше справи між державними виконавцями розподілялися несправедливо. Хтось отримував крупні цікаві справи і отримував відсоток за їх виконання.  Інші  навпаки, лише справи, які стосуються виплати аліментів, або поновлення на роботі, які було дуже важко виконати. Тепер цей розподіл буде автоматичним і кожен виконавець отримуватиме справедливу частку кожної з категорій проваджень. Реалізація положень цього пілотного проекту дасть можливість усунути різноманітні корупційні складові у аспекті розподілу справ виконавчих проваджень між виконавцями. Даний проект також передбачає інформатизацію та комп’ютеризацію державних виконавців, які працюватимуть з планшетами. Завдяки цьому всі виконавчі дії – від відкриття провадження до його закриття – будуть проводитися в електронній формі.
Третій документ, який був прийнятий Кабінетом Міністрів, стосується Системи електронних торгів арештованим майном. Реалізація пілотного проекту у сфері примусового виконання рішень розпочалась вже з 1 травня у Києві та в Сумській області. Державний виконавець буде зацікавлений у виконанні рішення у повному обсязі, адже від цього залежатиме його винагорода. Розмір винагороди становитиме 2,5% від обсягу стягнення, а максимальна сума, яку зможе отримати виконавець, буде обмежена розміром 50 мінімальних зарплат. Розмір винагороди зможе утримати виконавця від отримання неправомірної вигоди. Також буде запроваджена система контролю, яка забезпечить як внутрішній контроль, так і контроль з боку безпосереднього керівника виконавця, а також з боку керівництва ДВС в будь-якому регіоні країни.
Наступним кроком концепції реформування Державної виконавчої служби стане прийняття Закону «Про державну виконавчу службу та приватних виконавців» та Закону «Про виконавче провадження». Прийняття цих законів забезпечить запровадження змішаної системи примусового виконання за участю приватних виконавців. При цьому, стягувач отримає вибір - звертатися до державного чи до приватного спеціаліста.
Важливим етапом реформування стане створення єдиного реєстру боржників з відкритим доступом до його даних. Водночас буде розширено функції програми виконавчого провадження. Заінтересовані особи зможуть створити власний віртуальний кабінет з усією необхідною для користувача інформацією.
З часом планується інтегрувати систему виконавчого провадження з іншими реєстрами та банківською системою. А електронну перевірку достовірності документів забезпечуватиме наявність QR-коду.
 Головною метою запропонованих змін є підняття ефективності виконання судових рішень. Адже через низький рівень виконання судових рішень інвестори побоюються вкладати гроші в економіку України.
Реалізація запланованого забезпечить знищення корупції, зниження паперового документообігу та збільшення зарплат державним виконавцям. Також це дасть можливість запровадити систему приватних виконавців, які конкуруватимуть з державними виконавцями та між собою. 
 
 _______________________________________________________________
 
15.05.2015
Староста замість голови після добровільного об’єднання 
територіальних громад
 
Новою посадовою особою об’єднаної територіальної громади визначено старосту села, селища. 
За рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру у селах, селищах обирається староста на строк повноважень місцевої ради. 
Старості на підвідомчій території надається право :
- представляти інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
- сприяти жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
- брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізується на території відповідного села, селища;
- вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
- виконувати інші обов’язки визначені Положенням про старосту;
Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. 
Староста є член виконавчого комітету, ради об’єднаної територіальної громади за посадою.
У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання. 
 _______________________________________________________________
 
 
 
08.05.2015

Порядок добровільного об’єднання територіальних громад

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад можуть бути як голови місцевих рад, так і не менш як третина депутатів від загального складу ради, а також члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, та органи самоорганізації населення.  
Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна містити перелік територіальних громад, що об’єднуються із зазначенням відповідних населених пунктів та визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.
Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом тридцяти днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на об’єднання громад та делегування представників до спільної робочої групи.
Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання громад надсилає пропозицію про таке об’єднання голові суміжної територіальної громади. 
Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції про об’єднання громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції. Після завершення громадянами обговорення пропозиції надаються до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на об’єднання та делегування представників до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди. 
У разі прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо такого об’єднання громад та інформує про це обласну раду і обласну державну адміністрацію. 
Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднуються.
Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.
Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо об’єднання громад. 
Проекти рішень щодо добровільного об’єднання повинні містити перелік територіальних громад із зазначенням відповідних населених пунктів, визначення адміністративного центру об’єднаної громади та її найменування та план організаційних заходів. 
 Сільський, селищний, міський голова забезпечують протягом 60 днів проведення обов’язкового обговорення проектів рішень щодо об’єднання громад за результатом якого протягом тридцяти днів вносять питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, міських рад. 
Схвалені радами проекти рішень у п’ятиденний строк подаються обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності його Конституції та Законам України. 
Обласна державна адміністрація протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту рішення готує відповідний висновок, який затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 
У разі відповідності проекту рішення щодо об’єднання громад Конституції та Законам України  сільські, селищні, міські голови приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання громад. 
У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про об’єднання громад сільський, селищний, міський голова територіальної громади звертається до обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.
Обласна рада протягом тридцяти днів розглядає подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.
Повноваження органів місцевого самоврядування сільського, селищного, міського голови територіальних громад що об’єднались припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами утвореної об’єднаної територіальної громади. 
Обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів та голови об’єднаної територіальної громади. 
Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад що об’єдналися.
Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.
 
_______________________________________________________________
 
06.05.2015
До уваги фізичних та юридичних осіб. 
Зміни  при веденні Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
Інформуємо, що 15 травня 2015 року  набирає чинності наказ Міністерства юстиції № 441/5 від 27 березня 2015 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції за № 340/26785 від  27 березня 2015 року «Про затвердження змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство».
  Наказом передбачено, зокрема, електронну подачу інформації (відомостей) арбітражними керуючими та надання відомостей з Реєстру в електронній формі за он-лайн запитами фізичних та юридичних осіб.
Окремо звертаємо увагу суб’єктів підприємницької діяльності про необхідність завчасного подання довідок до Головного територіального управління юстиції у  Вінницькій області до 15 травня 2015 року, враховуючи 5-денний строк для їх опрацювання та надання довідок.
 
Інформація щодо видачі скорочених та повних інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 
Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скорочених та повних інформаційних довідок.
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств (далі - довідка) - це документ, який надається безоплатно в електронній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з Єдиного реєстру підприємств (далі - запит) стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація. Обов’язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить інформацію про документ.
Для отримання довідки через офіційний веб-сайт подається електронний запит на отримання скороченої чи повної інформаційної довідки.
Довідка з Єдиного реєстру підприємств надається за такими параметрами запиту: код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).
Довідка надається у день подання електронного запиту через офіційний веб-сайт, за винятком випадків наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу веб-сайту.
Довідка надається безоплатно.
На офіційному веб-сайті фізичні та юридичні особи за QR-кодом довідки або за її номером, датою та часом надання можуть отримати відомості щодо її формування та надання.
 _______________________________________________________________
 
29.04.2015
Добровільне об’єднання територіальних громад
 
Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року.
Добровільне об’єднання територіальних громад будується на принципах законності, добровільності, економічної ефективності, державної підтримки.
Суб’єктами добровільно об’єднання територіальних громад можуть бути тільки суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. Об’єднана територіальна громада може бути міською, селищною, сільською.
При утворенні об’єднаної територіальної громади у її складі не може існувати іншої територіальної громади. Територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною і розташована у межах однієї області.
Якість та доступність публічних послуг, що надаються об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.
Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади як правило може бути село, селище, місто яке має розвинуту інфраструктуру і розташовано найближче до географічного центру об’єднаної територіальної громади.
Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило є похідним від найменування населеного пункту визначеного її центром. 
 _______________________________________________________________
 
30.03.2015
Міністерство юстиції України запроваджує електронні он-лайн сервіси у сфері державної реєстрації
 
  Щороку органи юстиції надають більше 4,7 мільйонів послуг у сферах реєстрації  бізнесу та речових прав. Протягом минулого року за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав видано 3,5 мільйонів документів. Із цих документів понад 1,3 мільйони документів припадало на різного роду довідки, виписки та витяги. 
В зв’язку із цим, Міністерство юстиції України запроваджує нові стандарти надання послуг у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  З квітня отримати усі необхідні дані у вигляді витягів, довідок чи виписок можна буде в електронній формі, не виходячи з дому. Таким чином, після запровадження нових електронних сервісів громадянам не потрібно буде витрачати час у чергах, знаходити посередників серед державних службовців, щоб отримати ту чи іншу довідку. Всі ці сервіси можна буде отримати через Інтернет у себе вдома чи на роботі, зайшовши на сайт Міністерства юстиції України і оплативши цю послугу своєю платіжною карткою. 
В Міністерстві юстиції України планують прийняти законодавчі акти, відповідно до яких  усі сформовані електронною системою документи матимуть такий самий офіційний статус, як і їх паперові аналоги з підписом і печаткою реєстратора. 
Кожному електронному документу буде присвоєно унікальний номер. За ним в електронній системі можна буде віднайти оригінал документу, якщо цього буде вимагати банк чи якась інша установа. Строк дії сформованого документа і його унікального номера буде визначений Мін’юстом. Нині триває дискусія з цього приводу – пропонуються варіанти від 3 місяців до півроку.
В Міністерстві юстиції розраховують на те, що більшість із 1,3 мільйонів  довідок, які стосувалися реєстрації і ведення бізнесу, громадяни будуть отримувати не в реєстраційних службах, а через електронні сервіси.
Таким чином, вдасться ліквідувати черги, знищити побутову корупцію і прибрати всі перепони і негативи, які створюються державою для підприємців.
Крім того,  найближчим часом такий самий механізм он-лайн сервісів буде запроваджено у сфері державної реєстрації майнових прав. Зокрема, з квітня заплановано запровадження послуги отримання в електронному вигляді витягу за результатом реєстрації, або рішень про відмову чи зупинення розгляду заяви. Також громадяни отримають можливість зареєструвати права на нерухомість у скорочені строки за додаткову оплату. Причому надбавка за терміновість буде спрямована на виплату винагороди державним реєстраторам.  
Зазначені реформи мають відобразитися на позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.
Україна має великі перспективи отримати новий рейтинг по 4 позиціям, які веде Міністерство юстиції. У напрямку реєстрації бізнесу з 76 місяця ми маємо шанси піднятися до 12. У реєстрації права власності – з 59 до 35 місця. У вирішенні питань із неплатоспроможності – піднятися із 142 на 108 місце. А у напрямку забезпечення виконання контрактів піднятися з 43 на 27 місце.
Загалом, покращивши лише ці 4 показники,Україна має шанс піднятися в загальному рейтингу Doing Business з 96 на 79 місце, що в свою чергу є добрим показником для інвесторів. 
 _______________________________________________________________

12.03.2015

Реформи органів юстиції у сфері надання адміністративних послуг

До кінця року Міністерство юстиції завершить основний етап реформ надання адмінпослуг. На сферу реєстрації прав чекає перехід на електронний документообіг, спрощення процедур, а функції прийому документів будуть делеговані місцевій владі, Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАПам) та нотаріусам. Реалізація запланованих реформ забезпечить ліквідацію черг, побутової корупції та багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації бізнесу та права на нерухомість.

В подальшому Міністерство юстиції планує передати на місця як функції прийому документів, так і функції прийняття рішень.

Держава буде встановлювати лише стандарти щодо кількості документів, які треба буде пред’явити для реєстраційної дії, строків реєстрації та якості сервісу, що надається громадянам. При цьому чим більше в країні буде суб’єктів, які надають реєстраційні послуги, тим більшою буде конкуренція, тим більший вибір буде у громадян.

Говорячи про реєстрацію слід зазначити, що величезна проблема в цьому напрямку – це черги при отриманні виписок, довідок та витягів, адже переважну більшість документів громадяни отримують у паперовому вигляді. Тому, з введенням в дію прийнятого парламентом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» такі документи можна буде отримати в електронному вигляді. При цьому ці документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, а для їх отримання не знадобиться Електронний цифровий підпис. Прямо з сайту буде вводиться суб’єкт пошуку, одразу формуватиметься витяг, через Інтернет здійснюватиметься оплата карткою. Автентичність витягу буде підтверджуватися його номером, який зможе перевірити будь-який орган в режимі он-лайн.

Окрім іншого, заплановано спростити формат реєстрації бізнесу та розширити кількість критеріїв пошуку, за якими буде формуватися той чи інший документ.

У подальших планах реформи – максимальне розширення точок прийому документів.

Окрім того, Мін’юст матиме функцію адміністративного оскарження рішень державних реєстраторів та розгляд скарг на дії суб’єктів реєстрації з правом скасовувати їхні рішення. Також після передачі функцій з реєстрації на місця буде запроваджено дворівневу систему оскарження для громадян. Перший рівень – оскарження до головних територіальних управлінь юстиції. Другий – оскарження безпосередньо до центрального апарату Мін’юсту.

У свою чергу Міністерство юстиції України чекає від усіх небайдужих громадян їхнього бачення шляхів реформування державної реєстраційної служби та відповідних пропозицій, які можна надсилати за адресою: drsu.minjust@gmail.com.

02.03.2015
           Міністерство юстиції України підсумувало піврічну роботу системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ ) та презентувало низку змін у її роботі. Однією з перших областей, яку було задіяно в проекті реалізації роботи системи електронних торгів арештованим майном була Вінницька область. Наразі у системі уже оприлюднено 49 тисяч лотів на загальну суму близько 5,5 млрд грн. 
Станом на січень у СЕТАМ проведено 38,5 тисяч аукціонів. Зробивши статистику за півроку, можна побачити, що середня вартість майна в процесі торгів лише збільшувалася, що дало змогу реалізувати арештоване майно за суму, яка була вищою в середньому на 12 відсотків відносно стартової ціни на торгах. 
Такі цифри свідчать про позитивну практику роботи СЕТАМ, адже раніше вартість лотів, виставлених на продаж, тільки знижувалася. І в результаті вони передавалися особам, які були зацікавлені придбати задешево лише окремі категорії товарів - такі як нерухомість та автомобілі.
Протягом півроку в роботі СЕТАМ було виявлено низку технічних недоліків, зокрема, перевантаженість самої процедури проведення аукціону. Наразі ці недоліки усунуто, процедура спрощується і будь-який громадянин за бажанням може взяти участь в такому аукціоні.
Основні зміни до порядку проведення електронних торгів мають на меті удосконалення самої системи. Мова йде про підвищення якості представлення інформації на сайті. Також буде спрощено порядок реалізації майна, вартість якого не перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн). Крім того, запроваджується новий порядок торгів із застосуванням особливої ставки, а використання електронного цифрового підпису стає необов’язковим. Скорочується і процедура оформлення документів переможцю торгів.
У Мінюсті прогнозують, що за рахунок цих змін у збільшиться обсяг реалізації майна як мінімум у 4 рази.
Електронний аукціон є дієвим механізмом в реалізації арештованого майна. Електронні торги суттєво знижують ризики корупційних проявів, це знижує тиск на боржника за рахунок зменшення його боргових зобов’язань завдяки вищій ціні продажу лотів, а також пришвидшує пошук потенційних покупців і створює здорову конкуренцію між ними.
 _______________________________________________________________

24.02.2015

Щодо розгляду справи судом про заборону Комуністичної партії України

       Міністерство юстиції України ініціює перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів перевірку суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, які у повному складі відмовились розглядати справу про заборону Комуністичної партії України та передав її на розгляд Київському окружному адмінсуду.

       Той факт, що весь склад суду, відмовився від виконання своїх обов’язків відправляти правосуддя, говорить про фактичні підстави вважати, що ці судді порушили присягу. З цього приводу Мін’юст ініціює перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів перевірку, а також просить надати юридичну оцінку діям цих суддів. Мінюст просить перевірити, чи є підстави для звільнення їх із займаних посад.

        Відповідні документи уже підготовлені та передані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що стосується власне самої справи про заборону КПУ, то Міністерство юстиції звернулося до Вищого адміністративного суду України та Київського окружного адмінсуду, куди було передано розгляд, з тим, щоб справу було призначено до розгляду і розглянуто у чіткі терміни, відведені законом.

 

        Зі свого боку Мін’юст як позивач дотримався всіх процесуальних норм і подав усі документи, матеріали і докази, які б зробили можливим розгляд справи у найкоротші терміни.

20.10.2014

Проведення голосування, визначення результатів виборів

Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок.  

Про час і місце голосування дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до списку виборців на цій дільниці, іменними запрошеннями.

Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви.

При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, що посвідчують його особу, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та на визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування.

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії.

У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати.

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних партій, кандидатів у депутати.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав більшу відносно інших кандидатів, які балотувалися у цьому одномандатному окрузі, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у відповідному одномандатному окрузі.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали п'ять і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій.

 _______________________________________________________________
 

10.10.2014

Передвиборнаагітація

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб'єкта виборчого процесу.

Партія, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

Форми передвиборної агітації:

1.Проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2.Проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3.Проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати;

4.Оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5.Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6.Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7.Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8.Публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати;

9.Встановлення агітаційних наметів;

10.Вінших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати.

Партія, кандидати у депутати мають право на договірній основі за рахунок коштів відповідного виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування обладнують стенди, дошки оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов.

Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, надається телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.

Участь у передвиборній агітації забороняється:

1.Іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;

2.Органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3.Уробочий час посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

4.Членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

Кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу.                                                        

Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, а також на об’єктах культурної спадщини.

Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.

Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної,релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.

Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.

Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

 _______________________________________________________________

22.09.2014

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ІНВАЛІДІВ

Інвалідом  є  особа  зі  стійким розладом функцій організму,   що   при  взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для  реалізації  нею  прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Інваліди  в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних,  політичних,  особистих  прав   і   свобод, закріпленихКонституцією України, законами України та  міжнародними  договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу,  в тому числі з умовою про виконання  роботи вдома, здійснюється шляхом  їх  безпосереднього  звернення до підприємств, установ, організацій чи  до  державної   служби зайнятості.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність,  з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних  навичок  і  знань,  а  також  рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують  найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для  працевлаштування  інвалідів,  у  тому числі спеціальні  робочі  місця,  створювати  для  них  умови  праці  з урахуванням індивідуальних програм  реабілітації  і  забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством,  надавати державній службі зайнятості  інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального   захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.

Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах,  в установах,  організаціях,  державна  служба  зайнятості  сприяє  у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. Інваліди можуть залучатися до оплачуваних  громадських  робіт за їх згодою.

Інвалід,  який  не  досяг  пенсійного віку, непрацює,  але бажає працювати,  має  право  бути  зареєстрованим  у державній службі зайнятості як безробітний.

     Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для  працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання  інваліда  на підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів.

     Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК,  наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив  робочих  місць  для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох  відсотків  середньооблікової чисельності  штатних працівників облікового  складу  за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця. 

 _______________________________________________________________
05.09.2014
Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей
 
Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.
При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.
Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.
Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами.
Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
Хмільницьке міськрайонне управління юстиції
 
_______________________________________________________________

22.07.2014

Робота за сумісництвом

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої регулярної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Для роботи за сумісництвом не потрібно мати згоди власника або уповноваженого ним органу за основним місцем роботи. Відповідно до законодавства не вважається сумісництвом:

— технічна, медична, бухгалтерська й інша експертиза з разовою оплатою праці;

— педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше ніж 240 годин за рік;

— виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони здоров'я в обсязі не більше ніж 12 годин на місяць із разовою оплатою праці;

— керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах вченими і висококваліфікованими спеціалістами, які не числяться в штаті цих установ і навчальних закладів, з оплатою їхньої праці з розрахунку 50 годин за рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, які займають керівні посади в наукових закладах і науково-дослідних установах, з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік;

— проведення консультацій науковцями науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров'я в лікувально-профілактичних закладах в обсязі до 240 годин на рік із погодинною оплатою праці;

— робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях;

— інша робота, виконувана в тому разі, якщо на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці на основній та інших роботах не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи;

— виконання обов'язків, за які встановлено доплату до окладу (ставки) у відсотках або гривнях.

Виконання перелічених вище робіт допускається в робочий час із дозволу керівника підприємства, установи, організації без утримання із заробітної плати.

Не є також роботою за сумісництвом і такі роботи (виконання їх не допускається в робочий час):

— літературна робота, у тому числі редагування, переклад і рецензування окремих творів, оплачувані з фонду авторського гонорару; переписування нот, виконуване за завданням підприємств;

— організація і проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супровід туристичних груп у системі туристсько-екскурсійних установ профспілок.

Забороняється виконувати роботу за сумісництвом(крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики):

— особам, що є відповідно до Закону України "Про державну службу" державними службовцями;

— керівникам державних підприємств, установ, організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів та ін.) та їхнім заступникам.

Обмеження на сумісництво додатково до передбачених чинним законодавством можуть уводитися керівником державних підприємств, установ, організацій разом зі профспілковими комітетами тільки для працівників деяких професій і посад, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до результатів, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я і безпеки виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, вік яких менше 18 років, і вагітних жінок.

 _______________________________________________________________

08.07.2014

Правовий захист військовослужбовців

8 червня 2014 року набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації“ від 20.05.2014 № 1275-VII (далі - Закон № 1275.

Зазначеним Законом № 1275 внесені зміни до ряду діючих законодавчих актів України, в тому числі Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Податкового Кодексу України, Законів України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, „Про військовий обов’язок і військову службу“, тощо.

 Статтею 119 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) зі змінами, внесеними Законом № 1275, передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Працівники, які були звільнені з роботи на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі у зв'язку із набуттям чинності Законом № 1275. Поновлення на роботі здійснюється шляхом скасування наказу про звільнення, внесення відповідного запису до трудової книжки (за її наявності на підприємстві, в установі, організації) та особової справи (особової картки) працівника. Про факт скасування наказу про звільнення роботодавець зобов'язаний повідомити працівника шляхом направлення йому за місцем реєстрації (фактичного проживання) листа із долученням копії наказу.

Починаючи з дати звільнення працівнику також має бути нарахована середня заробітна плата без нарахування податків та єдиного соціального внеску. Якщо при звільненні працівникові була нарахована і виплачена компенсація за невикористану відпустку, необхідно провести відповідний перерахунок, оскільки трудові відносини тривають, а виплата компенсації за всі дні невикористаної відпустки можлива виключно у випадку звільнення працівника (стаття 83 КЗпП України). Аналогічній перерахунок проводиться і в разі, якщо умовами колективного договору передбачена виплата вихідної допомоги, і така допомога була нарахована і виплачена працівнику при звільненні на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП України.

Відмова роботодавця від скасування наказу про звільнення працівника у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством (кримінальну, адміністративну та дисциплінарну).

Кримінальна відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи встановлена статтею 172 Кримінального кодексу України. Відповідно до зазначеної статті незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 гривень) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю, в тому числі безпідставне звільнення працівника з роботи, встановлена частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 1700 гривень).

Відповідно до статті 147 КЗпП України до працівників, в тому числі керівника підприємства, установи, організації, може бути застосовано дисциплінарні стягнення у вигляді догани або звільнення (відповідно до статті 40 КЗпП України, статті 41 КЗпП України або статті 38 КЗпП України).

 _______________________________________________________________

Переглядів: 5234