АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ прийом студентів

на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 2018-2019 навчальний рік 
заочна форма навчання

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну 
загальну середню освіту.
 
Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
 
– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»; 
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес - аналітика», «Організація агробізнесу та використання земельних ресурсів»);
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності), «Логістика»);
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Право»;
 
Документи до університету приймаються з 05 листопада по 19 листопада (до 18.00 години) 2018 року . Для здобуття ступеня бакалавра мінімальна кількість балів з конкурсних предметів   зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО   приймаються за 2016, 2017 та 2018 роки. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.            Конкурсний відбір проводиться не пізніше 12.00 години 20 листопада 2018 року.
Прийом документів для категорії осіб, які мають право складати вступні випробування до 
університету, проводиться з 05 листопада по 12 листопада (до 18.00 години) 2018 року.
 
Вступники подають особисто такі документи:
– заяву; 
– копію документа, що посвідчує особу; (копію паспорта або свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
– копію документа  державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
– копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами
вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;
 – копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.
Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.
 
 
 
Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.
 
За обраною спеціальністю в університеті здійснюється прийом сертифікату (сертифікатів) з наступних предметів:
 
– «Агрономія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний);         3-й предмет – хімія або математика;
– «Садівництво та виноградарство» 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Лісове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика                (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Садово-паркове господарство»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Екологія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – біологія (профільний);               3-й предмет – хімія, або географія;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: 1-й предмет – українська мова та     література; 2-й предмет – біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Харчові технології»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика            (профільний); 3-й предмет – хімія або біологія;
– «Водні біоресурси та аквакультура»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет –       біологія (профільний); 3-й предмет – хімія або математика;
– «Агроінженерія»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профіль-ний);  3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» : 1-й предмет – українська мова та літера-тура; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика, або іноземна мова;
– «Галузеве машинобудування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний), 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Облік і оподаткування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»: 1-й предмет – українська мова та література;                 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Економіка»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний);    3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Комп’ютерні науки»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профільний); 3-й предмет – фізика або іноземна мова;
– «Менеджмент»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – математика (профіль-ний); 3-й предмет – іноземна мова або географія;
– «Публічне управління та адміністрування»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й пред-мет – математика (профільний); 3-й предмет – іноземна мова або історія України;
– «Право»: 1-й предмет – українська мова та література; 2-й предмет – історія України (профільний);   3-й предмет –математика або іноземна мова;
 
Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.
 
Адреса
університету: 21008  м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (корпус №1);тел.: (0432) 46-74-37; 
e-mail: pk_vnau@i.ua;                     www.vsau.edu.ua
 
Проїзд тролейбусом № 12, №13, №14 та маршрутним таксі № 10 А, 18А, 16
до зупинки «Аграрний університет»
 
-----------------------------------------------------------------
  ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ОГОЛОШУЄ
 
прийом студентів на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної форми
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
"Молодший спеціаліст" на 2018-2019 навчальний рік
 
До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".
 
Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
 
– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»; 
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізація: «Економічна кібернетика»);
– «Менеджмент» (спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), «Логістика»);
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Право».
 
Документи до університету приймаються з 05 листопада по 19 листопада (до 18.00 години) 2018 року. Вступне випробування проводиться з 21 по 22 листопада 2018 року.
Вступники подають особисто такі документи:
– заяву; 
– копію документа державного зразка про здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» і додаток до нього;
 – копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.
 
Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.
 
Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. 
 
Вступники повинні мати при собі папку із зав’язками та чотири конверти з марками України.
 
Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.
 
Адреса
університету: 21008  м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (корпус №1); тел.: (0432) 46-74-37; 
e-mail: pk_vnau@i.ua;                     www.vsau.edu.ua
 
Проїзд тролейбусом № 12, №13, №14 та маршрутним таксі № 10 А, 18 А, 16 до зупинки «Аграрний університет»
 
-----------------------------------------------------------
 
 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ
 
Прийом студентів на навчання для здобуття 
ступеня магістра на 2018-2019 навчальний рік 
 
Заочна форма навчання
 
До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобутий ступінь вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).
 
Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
– «Агрономія»;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Харчові технології»;
– «Агроінженерія»;
– «Галузеве машинобудування» (спеціалізації «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання переробних і харчових виробництв»);
– «Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економічна кібернетика», «Бізнес - аналітика», «Міжнародна економіка»);
– «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності», «Дорадництво»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент туристичного бізнесу»);
– «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: «Адміністративний менеджмент»);
– «Готельно-ресторанна справа»;
– «Право».
 
Документи до університету приймаються з 01 листопада по 15 листопада 2018 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться з 16 листопада по 20 листопада 2018 року.
 
При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) для конкурсного відбору осіб враховуються:
– результати фахового вступного випробування;
– результати вступного іспиту з іноземної мови;
– середній бал додатку до диплома;
– додаткові бали (наявність наукових здобутків, тощо).
 
Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома. 
 
При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями                           241 «Готельно-ресторанна справа»; 051 «Економіка» необхідно мати зовнішнє оцінювання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови;
– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 16 листопада 2018 року;
– фахове вступне випробування проводиться 20 листопада 2018 року.
 
При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» необхідно мати зовнішнє оцінювання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного іспиту;
– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 16 листопада 2018 року;
 
Вступники подають особисто такі документи:
– заяву; 
– копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
– копію документа про зміну прізвища (при необхідності);
– копію документів, що підтверджують наукові здобутки.
– копії документів, що дають право на пільги;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.
 
Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.
 
Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.
 
Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.
 
Адреса
університету:
21008  м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
(корпус №1);
тел.: (0432) 46-74-37; 
e-mail: pk_vnau@i.ua;     www.vsau.edu.ua
 
Проїзд тролейбусом № 12, №13, № 14 та маршрутним таксі № 10А, 18А, 16
до зупинки «Аграрний університет»
 
 
 
 
Переглядів: 202