Держенергонагляд інформує

З  метою  належної  та  своєчасної  підготовки  джерел  теплової  енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2020 –  2021  років,  попередження  технологічних  порушень  на  енергетичному обладнанні  та  мережах  під  час  проходження  опалювального  періоду Держенергонагляд  нагадує  про  необхідність  виконання  заходів  згідно  з вимогами  Правил  підготовки  теплових  господарств  до  опалювального  періоду (далі – ППТГ до ОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України  і  Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  України від 10.12.2008 № 620/378, а саме: 

-  затвердити  розпорядчим  документом  плани  організаційно-технічних 
заходів  з  підготовки  теплових  господарств,  що  знаходяться  у  власності  або 
господарському  віданні  (за  договором),  до  роботи  в  опалювальному  періоді  з 
призначенням відповідальних осіб за їх виконання; 
-  розробити  та  затвердити  графіки  проведення  профілактичних  робіт, 
ремонтів і заміни устаткування; 
-  забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на 
постачання палива, електричної енергії та водопостачання; 
-  розробити  та  затвердити  графіки  обмеження  відпуску  тепла  та 
теплоносія  у  разі  обмеження  постачання  паливно-енергетичних  ресурсів,  в 
умовах  надзвичайних  ситуацій  та  при  ліквідації  технологічних  порушень  в 
системах теплопостачання; 
-  уточнити  приєднані  теплові  навантаження,  виконати  перерахунок 
гідравлічного  режиму  (за  необхідності),  провести  контроль  відповідності 
розмірів  встановлених  розрахункових  лімітних  звужувальних  пристроїв  у 
споживачів теплової енергії, їх пломбування; 
-  забезпечити  розробку  температурного  графіка  центрального 
регулювання  відпуску  теплової  енергії,  режимних  карт  роботи  теплового 
обладнання і мереж; 
-  провести  ремонтні  та  профілактичні  роботи  на  теплових, 
тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах; 
-  провести  налагоджувальні  роботи  з  усунення  порушень,  виявлених  у 
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання; 
-  виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних 
установок,  теплових  мереж,  систем  опалення  та  ГВП  власних  об’єктів  на 
щільність та міцність, провести їх промивку; 
-  виконати  шурфування  теплових  мереж  або  застосувати  інші  методи 
контролю  їх  стану  з  метою  з’ясування  ступеню  корозійного  пошкодження 
трубопроводів; 
-  відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах 
теплових мереж; 
-  привести  у  справний  технічний  стан  обладнання  теплових  пунктів, 
вузлів  обліку  теплової  енергії,  контрольно-вимірювальних  пристроїв  та 
автоматики; 
-  укомплектувати  відповідні  підрозділи  обслуговувальним  персоналом, 
провести  його  навчання  та  перевірку  знань,  протиаварійні  тренування 
персоналу  щодо  ліквідації  технологічних  порушень  у  системах 
теплопостачання; 
-  укомплектувати  робочі  місця  виробничого  персоналу  оперативною  та 
технічною документацією; 
-  забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб; 
-  провести  перевірку  готовності  теплових  господарств  до  роботи  в 
опалювальний  період  за  участю  представників  Держенергонагляду  в 
установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГ до ОП. 
У термін до 23.06.2020надати копію розроблених заходів та розпорядчого 
документа, яким ці заходи вводяться в дію, до Управління Державної інспекції 
енергетичного  нагляду  України  у  Вінницькій  області,  на  електрону 
пошту:Vinnytska@sies.gov.ua та ChernitskyiS@sies.gov.ua.
Заздалегідь  письмово  повідомити  Управління  Державної  інспекції 
енергетичного  нагляду  України  у  Вінницькій  області  щодо  термінів  роботи 
комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до 
роботи  в  опалювальний  період  з  наданням  розпорядчого  документа  щодо 
затвердження складу комісії. 
Крім  того,  рекомендуємо  у  разі  потреби  звернутися  до  Управління 
Державної  інспекції  енергетичного  нагляду  України  у  Вінницькій  області, 
стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану 
енергетичного  устаткування  з  метою  надання  рекомендацій  щодо  визначення 
оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт. 
 
Переглядів: 987