Про забезпечення доступу до публічної інформації

Фото без опису

У к р а ї н а

 ХМІЛЬНИЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

від 26.05.2011 р. № 27р


Про забезпечення доступу

до публічної інформації.

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації (Далі Закон), керуючись частиною сім статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Встановити, що Хмільницька районна рада та її виконавчий апарат є розпорядником публічної інформації, що була:

- отримана  або створена в процесі реалізації Хмільницькою районною радою, її повноважень та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

- отримана або створена виконавчим апаратом Хмільницької районної ради в процесі забезпечення діяльності Хмільницької районної ради та її органів та яка знаходиться у володінні апарату Хмільницької районної ради.

         Виконавчий апарат Хмільницької районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

- стосовно інформації інших органів влади України;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити відповідальними особами за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Хмільницької районної ради – керуючого справами Мельника В.В. та начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради Блажей Г.В.

3. Визначити загальний відділ виконавчого апарату Хмільницької районної ради відповідальним структурним підрозділом за забезпечення доступу до публічної інформації  розгляду, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити та інформацію, що надходять до  Хмільницької районної ради та її виконавчого апарату.

4. Внести зміни в Положення про загальний відділ виконавчого апарату районної ради доповнити його пунктом такого змісту «Забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, контролю запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Хмільницької районної ради та її виконавчого апарату».

5. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради з метою доступу до публічної інформації:

5.1. Надавати інформацію за запитами на інформацію.

5.2. Здійснювати роботу щодо оприлюднення, систематизації, аналізу та контролю за своєчасним задоволенням запитів, ведення обліку запитів на інформацію.

5.3. Здійснювати реєстрацію запитів на інформацію, що надходять до районної ради та її виконавчого апарату поштою, факсимільним зв’язком, електронною поштою, усно.

5.4. Надавати консультативну допомогу запитувачам під час оформлення запитів.

5.5. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради та її виконавчого апарату відповідно до статті 15 Закону .

5.6. Забезпечити дотримання вимог статті 9 Закону щодо організації роботи з документами, що містять службову інформацію.

5.7. Розробити та внести для затвердження в установленому порядку зміни до номенклатури справ районної ради, її виконавчого апарату інструкції з діловодства районної ради та її виконавчого апарату.

6. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради в межах своїх повноважень надавати загальному відділу районної ради електронні примірники інформації, визначені статтею 15 Закону.

7. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради забезпечити організацію робіт у виконавчому апараті щодо  доступу до публічної інформації.

8. Фінансово-господарському відділу районної ради забезпечити:

- фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону;

- внесення у тижневий строк, після затвердження Кабінетом Міністрів України, граничних норм витрат на копіювання та друк документів, пропозицій щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення загальним відділом районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надається при задоволені запиту на інформацію.

9. Затвердити:

9.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Хмільницька районна рада та її виконавчий апарат (додається).

9.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію у Хмільницькій районній раді та її виконавчому апараті (додається).

9.3. Форму запиту на інформацію (додається).

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника виконавчого апарату районної ради Нечипорука В.М.

 

Голова районної ради                          В.А. Чмелюк

 

(Завантажити розпорядження з додатками)

Вгору

Переглядів: 7725