Держенергонагляд інформує

З  метою  належної  та  своєчасної  підготовки  теплових  мереж,  теплових пунктів і місцевих систем опалення,  вентиляції та гарячого  водопостачання (далі  –  ГВП)  до  роботи  в  опалювальному  періоді  2020  –  2021  років, попередження  відмов  у  системах  теплоспоживання  під  час  проходження опалювального  періоду  Держенергонагляд  нагадує  про  необхідність виконання  заходів  згідно  з  вимогами  Правил  підготовки  теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГ до ОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з  питань  житлово-комунального  господарства  України  від  10.12.2008  №620/378, а саме: 

-  затвердити  розпорядчим  документом  плани  організаційно-технічних 
заходів  з  підготовки  теплових  господарств,  що  знаходяться  у  власності  або 
господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з 
призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
-  уточнити  приєднані  теплові  навантаження,  виконати  перерахунок 
гідравлічного режиму (за необхідності); 
-  забезпечити  відповідність  розмірів  встановлених  розрахункових 
лімітних  звужувальних  пристроїв,  їх  пломбування  теплопостачальною 
організацією; 
-  провести  ремонтні  та  профілактичні  роботи  на  тепловикористальних 
установках,  теплових  мережах,  системах  теплоспоживання  у  необхідних 
обсягах; 
-  провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у 
теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання; 
-  виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення 
та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку; 
-  виконати  шурфування  теплових  мереж  або  застосувати  інші  методи 
контролю  їх  стану  з  метою  з’ясування  ступеню  корозійного  пошкодження 
трубопроводів; 
-  відновити  антикорозійне  покриття  та  теплову  ізоляцію  на 
трубопроводах теплових мереж; 
-  привести  у  справний  технічний  стан  обладнання  та  засоби 
вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах; 
-  укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, 
провести  його  навчання  та  перевірку  знань,  протиаварійні  тренування 
персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання; 
-  укомплектувати  теплові  пункти  та  робочі  місця  обслуговувального 
персоналу технічною документацією; 
-  провести  перевірку  готовності  теплових  господарств  до  роботи  в 
опалювальний  період  за  участю  представників  Держенергонагляду  в 
установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГ до ОП. 
У  термін  до  23.06.2020 надати  копію  розроблених  заходів  та 
розпорядчого  документа,  яким  ці  заходи  вводяться  в  дію,  до  Управління 
Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, на 
електрону пошту:Vinnytska@sies.gov.ua та ChernitskyiS@sies.gov.ua.
Заздалегідь  письмово  повідомити  Управління  Державної  інспекції 
енергетичного нагляду  України  у  Вінницькій області  щодо  термінів роботи 
комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств 
до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо 
затвердження складу комісії. 
Крім  того,  рекомендуємо  у  разі  потреби  звернутися  до  Управління 
Державної  інспекції  енергетичного  нагляду  України  у  Вінницькій  області 
стосовно  залучення  державних  інспекторів  до  огляду  (оцінки)  технічного 
стану  енергетичного  устаткування  з  метою  надання  рекомендацій  щодо 
визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт. 
 
Переглядів: 708