Положення про відбір кандидатів на навчання

     Положення про відбір кандидатів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на контрактній основі за кошти районного бюджету.

 

Це положення визначає порядок відбору кандидатів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на контрактній основі за кошти районного бюджету відповідно до завдань та заходів Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників первинної ланки у Хмільницькому районі на 2012-2014 роки та діяльність роботи комісії.

І. Порядок звернення кандидатів, що дає право на навчання

1. Право, що дає можливість навчатися за кошти районного бюджету мають:

1.1.   Громадяни України, що проживають в межах Хмільницького району та
подали наступні документи:

Заяву про згоду на навчання за кошти районного бюджету у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова з подальшим відпрацюванням у Хмільницькому районі 10 років за здобутою спеціальністю;

Ксерокопія паспорту (1,2,3,11 сторінки);

Ксерокопія атестата про середню освіту або диплома про закінчення медичного коледжу;

Копії документів про результати зовнішнього тестування з української мови, біології, хімії або фізики(не менше 160 балів).

1.2.   Переваги надаються:

·дітям-сиротам, малозабезпеченим;

·випускникам загальноосвітніх шкіл, які закінчили навчання з золотою та срібною медалями;

·випускникам медичних коледжів, які закінчили навчання з відзнакою;

·переможцям обласних та республіканських олімпіад;

·абітурієнтам які не пройшли конкурс на державну форму навчання і мають результати зовнішнього тестування з української мови, біології, хімії або фізики (не менше 160 балів).

·абітурієнтам, які мають стаж роботи в медичних закладах;

·студентам, які навчаються в Вінницькому Національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова на контрактній основі, але за сімейними обставинами не мають можливості оплачувати подальше навчання;

·випускникам ЗОШ, які проживають в населених пунктах, де є потреба в сімейних лікарях.

 

П. Порядок прийняття документів, повноваження, склад комісії.

1.         Заяви про бажання навчатися за кошти районного бюджету подаються до районної ради для розгляду на ім'я голови комісії по відбору кандидатів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на контрактній основі за кошти районного бюджету (далі - голова комісії) з 1 по 20 липня поточного року.

2.         Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

3.         Засідання комісії проводяться в міру необхідності і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії. Рішення комісії підписує голова (у разі його відсутності - заступник голови) та секретар комісії.

4.         Головним завданням комісії є визначення кандидата, що дає йому право навчатися за кошти районного бюджету.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

·організовує публікацію повідомлення до 1 червня в газеті «Життєві обрії» про початок прийому документів для розгляду від претендентів на навчання;

·приймає рекомендації, про навчання, за кошти районного бюджету кандидата, як такого, що пройшов відбір;

·заслуховує інформацію про успішність студента не рідше двох разів на рік;

·готує рекомендації щодо розірвання угоди при умові неналежного навчання студентом з відшкодуванням коштів витрачених на ці цілі;

·вирішує інші питання, пов'язані для реалізації даного положення.

5.         Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

6.         Склад комісії формується головою районної ради, про що приймається відповідне розпорядження. До складу комісії входять заступник голови районної державної адміністрації з профільного питання, заступник голови районної ради, начальник відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації, голова постійної комісії районної ради з питань соціально-культурного розвитку, роботи з молоддю та ветеранами, соціального захисту населення, начальник фінансового управління районної державної адміністрації, головний лікар районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги, головний спеціаліст з юридичних питань апарату райдержадміністрації.

 

III. Заключні положення

Протокол рішення комісії затверджується на сесії районної ради.

На підставі протоколу засідання комісії, враховуючи її рекомендації, укладається тристороння угода між головним розпорядником коштів, кандидатом та Вінницьким Національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова про направлення на навчання за кошти районного бюджету.

Після закінчення Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з випускниками укладається двосторонній договір між самим випускником та районним медичним центром первинної медико-санітарної допомоги про відпрацювання після проходження інтернатури по спеціальності «лікар ЗПСМ» в сільській лікарській амбулаторії Хмільницького району не менше 10 років. В разі відмови випускник зобов'язується в повній мірі відшкодувати в районний бюджет кошти витрачені на його навчання.

Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності.

 

Керуючий справами виконавчого апарату                                В.В.Мельник

районної ради     

                                                                                               Додаток 2

                                                           до рішення 20 сесії районної ради

                                                           6 скликання від 23.05.2013 р.

 

Додаток  до районної Програми «місцевих стимулів»

для медичних працівників Хмільницькогорайону

 

     Розрахунки

підготовки медичних працівників первинного рівня на 2013-2018 роки

 

Розрахунки проведено відповідно до заходів Програми:

Розрахунки щодо підготовки кадрів у   вищих медичних навчальних закладах

  І- IV  рівнів   акредитації,   на  підставі   угоди   між  абітурієнтом, райдержадміністрацією та вищим навчальним медичним закладом.

 

Роки

Кількість студентів, яких планується навчати в Вінницькому медичному університеті (абс. кільк.)

Орієнтовна вартість навчання 1 студента на рік тис. грн.

Всього витрачено коштів на відповідні роки тис. грн.

2013-2018

5

16

400

 

Примітка. Випускники вищих навчальних закладів розпочинають роботу в лікувально-профілактичних закладах з серпня місяця.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату                                В.В.Мельник

районної ради  

 

 

Переглядів: 936