Звіт голови районної ради

Шановні!
Відповідно до норм чинного законодавства, голова районної ради щорічно звітує перед районною радою про свою діяльність, про роботу районної ради та про реалізацію регуляторної політики .

Вже практично збіг четвертий рік роботи районної ради шостого скликання.
Рік надзвичайно важкий, який поставив перед народом України питання бути чи не бути Україні. Ми за цей рік всі усвідомили, що вже ніколи не буде так, як було рік тому.
Нам кинуто виклик і завдано удару, якого ми не чекали. І дасть Бог ми вистоїмо і з честю вийдемо з усіх важких випробувань.
Наше завдання консолідуватися, не зважаючи на політичні погляди чи переконання, враховуючи при цьому, що право нам вирішувати, без перебільшення  скажу, їх  долі, довірила громада району.
В ці неспокійні часи хочу відзначити, що нам немає, по великому рахунку,  за що червоніти. Ми завжди були в руслі всіх подій. Жодного  рішення, що було на часі рада не відклала.
Рада не ухилялася від пропозиції  щодо надання можливості виступити на сесії будь-якій політичній силі чи громадській організації.
Це говорить про політичну зрілість та виваженість нашого депутатського корпусу.
Свою діяльність у звітний період  районна рада здійснювала відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , інших  нормативно-правових актів, з урахуванням пропозицій депутатів, постійних комісій та президії районної ради.
Хочу зазначити, що роботу Хмільницької районної ради за звітний період при вирішенні питань економічного і соціального розвитку району та територіальних громад можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну, з великою відповідальністю за прийняття виважених рішень.
Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах гласності, колективного та вільного обговорення питань.
Необхідно зазначити, що були створені належні умови для виконання районною радою та кожним депутатом своїх повноважень та повної і ефективної реалізації  своїх прав і обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та регламенту роботи районної ради.
Переконаний, що виважена позиція на співпрацю з районною державною адміністрацією, максимальне врахування думок і пропозицій депутатів сприяло тому, що ми зберегли свою дієздатність та не стали на шлях протистояння.
Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною формою роботи ради є проведення сесій.
За звітний період районною радою проведено 7 пленарних засідань, на яких розглянути 94 питання.
Скликання сесій районної ради проводиться згідно розпоряджень голови районної ради при чіткому дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту роботи районної ради.
Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні сесій районної ради.
Депутати завчасно отримують необхідні матеріали в повному обсязі. Проекти рішень заздалегідь, відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» розміщуються на сайті районної ради.
Проекти рішень, довідкові матеріали на пленарні засідання готувались депутатами, працівниками виконавчого апарату районної ради, структурними підрозділами райдержадміністрації.
Вони обов’язково розглядались на засіданнях постійних комісій районної ради.
При потребі комплексного розгляду питання практикувалось проведення спільних засідань комісій.
Важливу ланку в питаннях підготовки пленарних засідань відіграє президія районної ради, якраз вона стала тим погоджувальним центром при формуванні порядку денного пленарних засідань та проектів рішень, які виносяться на розгляд ради.
В ході обговорення напрацьовувалась єдина думка по кожному питанню, при необхідності вносились зміни та корективи.
В нинішньому 6 скликанні районної ради працює  п’ять постійних комісій. Свою діяльність вони здійснюють відповідно до затвердженого районною радою положення «Про постійні комісії районної ради», регламенту та планів роботи районної ради.
Хочу відзначити та висловити вдячність головам постійних комісій за добросовісне ставлення до виконання своїх громадських обов’язків, суттєвих проблем із роботою комісій в звітний період не було.
Протягом року постійними комісіями районної ради проведено 43 засідання, на яких розглянуто 151 питання з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.      
Повноважними представниками інтересів територіальних громад району є 30 сільських рад з майже півтисячним депутатським корпусом.
Очолюють місцеві представницькі органи сільські голови. В районі сформувався дієвий та потужний корпус сільських голів, яким до снаги вирішення серйозних питань  життєзабезпечення сільської громади.
Протягом року в нас відбулися двоє позачергових виборів сільських голів по Порицькій та Мар’янівській сільських радах у зв’язку із виходом сільських голів на заслужений відпочинок.
Вибори пройшли відповідно до норм чинного законодавства з належною організацією, в результаті яких перемогу здобули найбільш достойні кандидати.
До слова хочу сказати, що цей рік видався у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією врожайним на вибори.
 Протягом року в нас пройшли в травні місяці позачергові вибори Президента України, в жовтні місяці позачергові вибори депутатів Верховної Ради України.
Останні вибори принесли нам приємну новину: наш депутат районної ради Петро Васильович Юрчишин здобув переконливу перемогу в мажоритарному виборчому окрузі № 13 і став народним депутатом України, з чим ми його ще раз вітаємо і сподіваємось, що, перебуваючи у високих владних кабінетах, він завжди пам’ятатиме про своїх виборців та сприятиме вирішенню їх проблем.
А в цілому хочеться сподіватись, що нинішнє скликання Верховної Ради зуміє консолідувати суспільство , припинити війну на Сході та розпочати реформи в державі.
З метою тісної взаємодії, оперативного вирішення питань проведено 4 засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, в тому числі 3 засідання проведено спільно з колегією райдержадміністрації.
Одним із питань, яке практично в тому чи іншому вигляді розглядалось на кожному засіданні є питання адміністративно-територіальної реформи.
Адміністративно-територіальний устрій країни є однією з найголовніших характеристик державної системи. Недоліки цього устрою нам не вдається усунути вже протягом багатьох років. Сподіваюсь, що в нинішньої Верховної Ради вистачить сил і розуміння провести зазначену реформу.
Але хотілося б, щоб ця реформа була проведена для людей, а не так, як завжди в нас виходить.
З метою залучення позабюджетних коштів для фінансування закладів соціальної сфери сіл, сільські голови залучались до участі у навчаннях та тренінгів щодо написання проектів та координації дій сільських голів щодо підготовки проектів.
Враховуючи напрацювання певної системи в цьому напрямку сільські голови набули значного досвіду в питаннях підготовки до участі в проектах розвитку громад.
Як результат, в 2014 році проекти райвідділу освіти «Сільській школі високу якість освіти» , в якому задіяні школи сіл Лозова, Колибабенці, Лелітка та проект «Діти – квіти життя» с.Маркуші стали переможцями 11 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад області.
Мікропроект Лознянської територіальної громади став переможцем у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» Українського фонду соціальних інвестицій. Відповідно даного мікропроекту село Хутори Кривошиїнські отримає гроші фонду на ремонт Будинку культури.
Шановні колеги!
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» головою районної ради, заступником голови проводиться прийом громадян.
Протягом звітного періоду до районної ради надійшло 149 звернень.
В переважній більшості випадків громадяни піднімають питання землекористування, виплати соціальних допомог, надання правової допомоги.
Кожне звернення, яке надійшло до районної ради , було належним чином розглянуто.
У підвищенні ефективності діяльності районної ради важливу роль відіграє виконавчий апарат районної ради, протягом року працівники якого належним чином здійснювали забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, президії районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу.
На сьогодні вже склалась тісна взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан справ з обговорюваних  проблем, відпрацьовували проекти рішень.
За звітний період до районної ради надійшло 827 різних документів. Виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання.
За цей період підготовлено та відправлено 287 вихідних документів, головою районної ради видано 175 розпоряджень.
Важливим напрямом роботи районної ради є також правове забезпечення діяльності районної ради, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавчих актів, розробка проектів нормативно-правових актів районної ради, розпоряджень голови районної ради та експертизи їх на відповідність чинному законодавству.
Як результат, на сьогодні жодного рішення районної ради чи розпорядження голови районної ради органами прокуратури в порядку нагляду опротестовано не було.
Це ще раз свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі, відповідно до основних принципів, викладених у частині 2 статті 19 Конституції України.
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, виконавчим апаратом районної ради при підготовці проектів рішень та розпоряджень голови проводиться постійний контроль щодо виявлення і усунення чинників, які могли б мати ризик виникнення корупційних правопорушень.
З метою систематичного покращення фахового рівня працівників виконавчого апарату здійснюється організація їх навчання та підвищення кваліфікації на базі Вінницького центру підвищення кваліфікації для держслужбовців.
Одним із пріоритетних напрямів в роботі районної ради є питання ефективного управління та утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району.
На сьогодні до сфери управління належить 68 об’єктів спільної комунальної власності. В основному це будівлі та споруди закладів освіти, культури, охорони здоров’я.
В переважній своїй більшості зазначені споруди потребують ремонту, реконструкції і, що надзвичайно актуально сьогодні, впровадження енергозберігаючих технологій.
З метою забезпечення покращення технічного стану цих об’єктів по мірі можливості з бюджету виділялись відповідні фінансові ресурси.
Великий об’єм ремонтних робіт в поточному році проведено в закладах освіти району. Ремонти приміщень шкіл в селах Воронівці, Кривошиї, Лозова, Сьомаки, реконструкція з добудовою приміщень в школах сіл Соколова, Великий Митник, Колибабенці, Лелітка. Враховуючи ситуацію на енергетичному ринку країни та ціну на газ в навчальних закладах сіл Голодьки, Березна, Великий Острожок, Лозова, Сальниця були проведені капітальні ремонти котелень на встановлення твердопаливних котлів. Крім того, в закладах освіти району було проведено ряд робіт по встановленню метало пластикових вікон та виготовленню документації для проведення ремонтних робіт на наступний рік. За попередніми даними капітальні видатки, здійснені відділом освіти у 2014 році становлять більше   2 млн. гривень.
Не настільки масштабні, але все-таки спромоглись здійснити відповідні фінансові вкладення у ремонти закладів культури району.
Проведено поточний ремонт покриття даху та приміщень районного Будинку культури на суму 119 тис. гривень.
Ремонтні роботи проведені в 9 закладах культури територіальних громад району на суму 666 тис. гривень, в тому числі використано 124 тис. спонсорських коштів.
Належну увагу в питання утримання приміщень у відповідності до санітарних норм приділяли і у галузі медицини.
На ремонтні роботи та покращення матеріальної бази 14 лікарських амбулаторій та 52 фельдшерсько-акушерських пунктів, використано за рахунок поточних видатків 387 тис. гривень та 258 тис. гривень проплочено за капітальні ремонти амбулаторії с.Лозна та фельдшерських пунктів сіл Пагурці і Митинці.
На сьогодні придбані для амбулаторій сіл Вишенька та Березна паливні котли для переведення їх на альтернативні види опалення.
Протягом звітного періоду з метою раціонального використання комунального майна з дозволу районної ради комунальними установами та організаціями, які є балансоутримувачами даного майна, в оренду здано 47 об’єктів на суму 78 тисяч 728 гривень.
Практика показує, що існує чимало проблем, пов’язаних з комунальною власністю через недосконале законодавство.
Для забезпечення ефективної роботи районної ради, висвітлення її діяльності, використовуються різні форми і методи.
Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є веб-сайт районної ради, який постійно належним чином утримується і оновлюється.
У 2014 році була продовжена робота з оновлення сайту, додані нові розділи, оновлено та доповнено інформаційні матеріали. За допомогою сайту можна прослухати в запису передачі районного радіомовлення, ознайомитись із творчим доробком наших митців. Є відповідний розділ, де свої матеріали можуть розміщувати і сільські ради.
Сайт використовується як майданчик для привітань голови районної ради з державними, релігійними та професійними святами, вітання депутатів районної ради з днем народження.
Завдяки сайту громадяни мають вільний доступ до основних документів ради, до проектів та вже прийнятих рішень ради та всієї іншої інформації, що стосується діяльності районного представницького органу.
Враховуючи, що одним медіа-ресурсом заповнити на сьогодні простір району, в силу певних проблем, ми не в змозі, традиційно звичною для більшості з нас є інформація про життя району з матеріалів міськрайонної газети «Життєві обрії» та передач районного радіомовлення.
Представники вказаних засобів масової інформації постійно беруть участь  у роботі сесій районної ради, у інших заходах, висвітлюючи ці події на своїх сторінках і за це їм наші щирі слова подяки.
За звітний період з друку вийшло 54 номери районного часопису, на сторінках якого здійснено 5 публікацій, що висвітлюють діяльність обласної ради, 18 публікацій діяльності голови районної ради, 22 публікації щодо висвітлення роботи ради, в тому числі7 щодо проведення пленарних засідань, 16 публікацій по діяльності депутатів районної ради.
Тому вважаю, що добрим проявом нашої вдячності газеті за висвітлення нашої діяльності та життя районної громади в цілому буде проведення роботи по забезпеченню належної передплати газети на 2015 рік.
Дієвим засобом для надання населенню інформації є Хмільницьке ефірне радіомовлення.
Це надзвичайно зручний та доступний ресурс, тематика програм якого надзвичайно широка.
За звітний період в ефір вийшла 321 радіопередача із загальним часом мовлення120 годин 20 хвилин , що більше відповідного періоду минулого року на 61 радіопередачу та в часі на 17 годин 27 хвилин.
На сторінках районного радіо 17 разів звучали виступи голови районної ради,  В рубриці «Влада і громада « сільські голови мають змогу розповісти про життя своїх територіальних громад. Дев’ять із них скористались цим у звітному періоді.
В ефірі систематично звучать виступи голови та працівників управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, культурологічні, просвітницькі та ряд інших програм.
 
Шановні депутати, запрошені!
Велика увага районною радою приділяється в питаннях підготовки та затвердження на сесіях районної ради галузевих програм по різних напрямах діяльності.
Зазначені програми дають змогу забезпечити належне фінансування або надати фінансову підтримку громадським організаціям, правоохоронним органам, бюджетним організаціям та установам під виконання  заходів.
На сьогодні діє 64 районних програми по різних напрямах діяльності, 14 з яких ми прийняли протягом звітного періоду.
З метою забезпечення належного контролю за виконанням зазначених програм на пленарному засіданні районної ради або «профільної» постійної комісії заслуховується звіт про хід її виконання, при потребі вносяться відповідні корективи. За звітний період ми заслухали 4 звіти.
Враховуючи, що термін дії програм обмежується певним проміжком часу, прошу виконавців своєчасно подавати нові програми на затвердження. Це стосується і Єдиної комплексної правоохоронної програми Хмільницького району на 2010-2014 роки, до завершення дії якої залишилося менше одного місяця.
Шановні депутати!
У час, коли рівень життя наших громадян, на жаль ще залишається низьким, предметом особливої уваги районної ради є реалізація програми «Депутатський фонд», метою якої є надання змоги, в першу чергу малозабезпеченій категорії громадян, надати матеріальну допомогу. Хай вона є не досить значною, але протягом року 110 жителів району отримали допомогу в сумі 81 тисяча 850 гривень.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пункту 21 статті 33 регламенту роботи районної ради, районна рада заслуховує щорічний звіт голови  про здійснення виконавчим апаратом районної ради державної регуляторної політики.
Відповідно до вищезазначеного, ставлю Вас до відома, що районна рада в звітний період актів, які мають ознаки регуляторних , не приймала.
Шановні депутати!
Специфіка району, який є сільськогосподарським, суттєво впливає на стан наповнення бюджету. Протягом звітного періоду депутати районної ради значну увагу приділяли бюджетному процесу – пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, забезпеченню максимально ефективного використання бюджетних коштів, оптимального розподілу коштів, відповідно до заходів програм, затверджених рішеннями районної ради.
До бюджету району на перше листопада надійшло всього доходів по загальному фонду 125 млн. 668 тис. грн. Власних і закріплених 23 млн. 871 тис. грн. Слід зазначити, що надходження власних і закріплених доходів збільшено проти відповідного періоду минулого року на 1 млн. 365 тис. грн. 
По найбільш бюджетоутворюючому податку – податку на доходи фізичних осіб до бюджету району надійшло 15 млн. 886 тис. грн. , що складає більш 101 відсотка до плану на 9 місяців.
Стабільною основою фінансової бази органів місцевого самоврядування є плата за землю, яка стовідсотково зараховується до бюджетів сільських рад. Від даних поступлень залежить фінансування власних повноважень органів місцевого самоврядування, тобто реалізація програм місцевого значення.
В цілому по платі за землю мобілізовано до бюджету району   7 млн. 108 тис. грн. або 107  відсотків уточненого призначення.
Що стосується видатків, то протягом звітного періоду при фінансуванні бюджетних установ основний акцент було зроблено на забезпечення виплати заробітної плати, проплату енергоносіїв, харчування, медикаменти, інші захищені статті видатків.
Всього за 10 місяців поточного року видатки загального фонду району склали 120 млн. 644 тис. грн., що складає 92,9 відсотка до уточненої суми і більше проти відповідного періоду минулого року на  5 млн. 880 тис. грн. 
Зрозуміло, що цифри, в основному, справні, але загальний стан фінансування з метою розвитку основних галузей потребує коштів набагато більших.
Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та профільною постійною комісією районної ради з питань бюджету своєчасно і оперативно здійснювався при потребі перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використовувати наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.
Шановні друзі!
Я не знаю, яким буде бюджет на наступний рік, але події в державі оптимізму в питання формування бюджетів на 2015 рік не вселяють.
Важливу увагу в питаннях діяльності районної ради приділялось виконанню довгострокових програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток району.
Належна співпраця органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, самовіддача безпосередньо працюючих, дала змогу забезпечити в районі належні виробничі показники.
На сьогодні промисловість Хмільницького району представлено діяльністю шести промислових підприємств.
За 10 місяців 2014 року за оперативними даними обсяг реалізації промислової продукції склав майже 315 млн. гривень, що у 2.4 рази більше відповідного періоду минулого року.
Флагманом промислового виробництва району є виробничий підрозділ «Жданівський цукровий завод» ТОВ «Хмільницьке».
Належне місце в економіці району займає підприємницька діяльність. На листопад місяць в районі зареєстровано 157 суб’єктів малого підприємництва різної організаційної форми та 784 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичних осіб. 
У малому бізнесі, з урахуванням фізичних осіб та осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, зайнято 1919 осіб або 32 відсотки працюючих в усіх галузях економіки.
Потужно в цьому році спрацювали аграрії району.
Згідно оперативних даних в районі отримано 100,4 тис. тонн зернових ранньої групи при середній урожайності 46 центнерів з гектара.
Кукурудзи на зерно зібрано майже 177 тис. тонн при урожайності 92,9 центнерів з гектара.
Завершено збирання цукрового буряка, якого при урожайності 430 центнерів з гектара накопано 224,6 тис. тонн.
Позитивно та стабільно працюють і тваринники району.
 
Шановні присутні!
Звітуючи сьогодні про свою діяльність,  діяльність ради, важко зосередитись виключно на питаннях повноважень райради, виписаних відповідно до норм чинного законодавства, я не можу зробити вигляд, ніби нічого не відбувається, немає війни на Сході, не було Майдану і не гинуть наші хлопці.
Так, ситуація непроста, на щастя нам всім вистачило здорового глузду реально оцінити ситуацію, що склалася в державі в листопаді-грудні 2013 року та на початку цього року.
Ми з вами чітко визначили свій курс, що ми з народом та своєчасно реагували на суспільно-політичну ситуацію в країні. Свідченням цього стало схвалення ряду звернень до тодішніх керівників держави щодо реалізації євроінтеграційних прагнень України, боротьби з корупцією та подальших звернень щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
З початком війни на Сході України депутатський корпус, виконавчий апарат районної ради, районна державна адміністрація, сільські ради району прийняли найактивнішу участь в наданні матеріально-фінансової допомоги нашим військовим в зоні антитерористичної операції.
Районна рада належним чином відгукнулась на ініціативу обласної ради щодо проведення обласного благодійного марафону «Врятуймо кожного бійця – захисника України», який проводився в області з 16 вересня по 6 жовтня, маючи на меті, в першу чергу, підтримку бійців, котрі лікуються у Вінницькому військовому клінічному центрі.
По оперативним даним за період проведення АТО Хмільницький район надав коштами 1 млн. 628 тис. грн., крім того, було надано 73 бронежилети, 16 шоломів, 28 одиниць техніки та технічних засобів у вигляді гуманітарної допомоги, 600 літрів солярки, 120 кг круп, 1 бідон меду, 9.5 тонн продуктів харчування, 938 комплектів білизни, 30 пар взуття та інші необхідні речі.
В рамках проведення обласного марафону організаціями та установами Хмільницького району, окремими жителями, на рахунок обласної організації товариства Червоного Хреста України перераховано  60 тис. 155 грн.
Шановні друзі!
Всі позитивні напрацювання і досягнення в нашій діяльності вдалось одержати завдяки виваженій співпраці депутатів, виконавчого апарату районної ради, взаєморозумінню та співпраці з райдержадміністрацією, сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій району.
Завершаючи свій звіт, звертаю увагу, що час минає швидко і через деякий час, у зв’язку із закінченням терміну, ми складемо свої повноваження депутатів районної ради. Тож давайте час, що залишився використаємо з найбільшою віддачею, зробимо максимум можливого в питаннях соціально-економічної розбудови району та стабілізації ситуації в районі і завжди будемо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за свободу та вибір народу України.
Щиро дякую депутатам сільських, районної та обласної рад сільським головам, районній державній адміністрації за підтримку, взаєморозуміння та спільну роботу.
Слава Україні!
Дякую.
 
Переглядів: 1150