Щодо впровадження постійно діючих процедур

Відповідно пункту 2 частини другої статті 20, статті 21 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів",  оператори ринку зобов’язані розробити, ввести  в  дію  та  застосовувати  постійно  діючі  процедури, що  засновані  на  принципах  системи  аналізу  небезпечних  факторів  та  контролю  у  критичних  точках(НАССР). 

До принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, належать:
1) ідентифікація небезпечних факторів, яким необхідно запобігти або які необхідно усунути або зменшити до прийнятного рівня;
2) визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль управління є визначальним для запобігання виникненню небезпечних факторів, їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
3) установлення критичних меж у критичних контрольних точках, які дають змогу відрізнити прийнятність харчового продукту від неприйнятності з точки зору його безпечності;
4) проведення процедур моніторингу в критичних контрольних точках, які забезпечують отримання даних для оперативного управління небезпечними факторами;
5) запровадження коригувальних дій, які повинні проводитися, якщо результати моніторингу свідчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-під контролю;
6) розроблення процедур, які повинні застосовуватися на постійній основі, з метою перевірки результативності заходів;
7) розроблення документів та ведення записів відповідно до виду діяльності та обсягів виробництва для підтвердження результативного застосування заходів.
Даним Законом передбачено застосування спрощеного підходу, за умови якщо такий підхід забезпечує однаковий рівень захисту здоров’я споживачів, що і в разі запровадження принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.Зазначене поширюються на потужності, які не обробляють харчові продуктидо таких потужностей можуть належати (перелік не є вичерпним):
1) Рухомі та/або тимчасові потужності (палатки, кіоски, прилавки, рухомі транспортні засоби для торгівлі);
2) Потужності, що здійснюють приготування та продаж напоїв (бари, кав’ярні тощо);
3) Потужності, що здійснюють прості технологічні операції з підготовки харчових продуктів (наприклад, нарізання), за умови забезпечення програмами-передумовами належного проведення таких операцій;
4) Потужності, що транспортують чи зберігають попередньо запаковані харчові продукти або продукти, які не псуються швидко (довготривалого зберігання).
Невиконання визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), відповідно пункту 4 частини першоїстатті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.Вимоги не поширюються на операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин.
 
Хмільницьке районне управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області
Переглядів: 825