Інформація про підсумки роботи Нацдержслужби

     Інформаціяпро підсумки роботи Нацдержслужби України за рік діяльності

Управління державної служби

 Головдержслужби України

у Вінницькій області

 

прес-служба

тел.(0432)66-16-06

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

www.nads.gov.ua/sub/vinnitska

20 липня 2012 року

 

 

     Національне агентство України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба України) утворене відповідно до Указу Президента України від 18.07.2011 р. № 769/2011 як правонаступник Головного управління державної служби України.

     На сьогодні завершено реорганізацію центрального апарату Нацдержслужби України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 230-р.) та забезпечено скорочення його чисельності на 30 % (постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 937). Штатна чисельність центрального апарату Нацдержслужби України складає 97 осіб, з них 85 державних службовців. Одночасно потребує вирішення питання завершення реорганізації територіальних органів Головдержслужби України та утворення на їх базі територіальних органів Нацдержслужби України.

     Відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 18.07.2011 р. № 769/2011 (далі – Положення), Нацдержслужба України є центральним органом виконавчої влади зi спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалiзацiю єдиної державної політики у сфері державної служби, бере участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

     Стратегічними напрямами діяльності Нацдержслужби України у 2012 році (наказ від 28.04.2012 р. № 83), є:

-                               нормативне та організаційне забезпечення впровадження нової редакції Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» (відповідно до завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012, далі – Національний план дій на 2012 рік);

-                               координація діяльності з підготовки та реалізації Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012;

-                               участь у формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

-                               розвиток та модернізація системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

-                               адаптація державної служби України до стандартів ЄС та здійснення впровадження європейських інструментів інституційної розбудови (Twinning, TAIEX, SIGMA тощо).

     На виконання Національного плану дій на 2012 рік, підготовлено та забезпечено державну реєстрацію у Мін’юсті 9 нормативно-правових актів (наказів Нацдержслужби України), спрямованих на реалізацію нової редакції Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу», а саме:

- «Про затвердження типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату» (наказ від 05.03.2012 р. № 45, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 р. за № 699/21012);

- «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» (наказ від 30.03.2012 р. № 62, зареєстрований в Мін’юсті 25.04.2012 р. за № 632/20945);

- «Про затвердження порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців» (наказ від 05.03.2012 р. № 44, зареєстрований в Мін’юсті 27.04.2012 р. за № 651/20964);

- «Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (наказ від 05.03.2012 р. № 43,зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 р. за № 709/21022);

- «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» (наказ від 30.03.2012 р. № 61, зареєстрований в Мін’юсті 18.04.2012 р. за № 580/20893);

- «Про затвердження типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»(наказ від 05.03.2012 р. № 46, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2012 р. за № 710/21023);

- «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади» (наказ від 16.05.2012 р. № 91, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2012 р. за № 872/21184);

- «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V» (наказ від 16.05.2012 р. № 92, зареєстрований в Мін’юсті 31.05.2012 р. за № 873/21185);

- «Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» (наказ від 06.04.2012 р. № 65, зареєстрований в Мін’юсті 04.05.2012 р. за № 713/21026).

     На сьогодні завершується доопрацювання спільного наказу Нацдержслужби та МОЗ України «Про затвердження Порядку надання медичного висновку щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я».

     Станом на 15 червня 2012 року на виконання Національного плану дій на 2012 рік розроблено та внесено в установленому порядку на розгляд Уряду проекти 8 постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

- «Про порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

- «Про затвердження Порядку надання державним службовцям відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання та компенсації інших витрат, пов’язаних з переїздом до іншого населеного пункту»;

- «Про внесення змін до пункту 6 постанови КМУ від 02.02.2011 № 98» (про визначення випадків відрядження державного службовця, що перевищують 60 календарних днів);

- «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

- «Про затвердження Порядку надання службового житла державним службовцям»;

- «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з щорічної або додаткової відпустки»;

- «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

- «Про належність посад, які обіймали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом України «Про державну службу».

     На виконання пункту 200 Національного плану дій на 2012 рік, Нацдержслужбою України підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування нового Закону України «Про державну службу», який проходить процедуру узгодження із заінтересованими органами та буде внесений в установленому порядку на розгляд Уряду.

     На виконання Національного плану дій 2012 рік та відповідно до розробленої Нацдержслужбою України програми тематичного семінару протягом року буде організовано навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу 2484 керівників державної служби, керівників служб персоналу в органах державної влади. Разом з тим, для виконання загаданого завдання  необхідно розглянути питання щодо виділення Нацдержслужбі України додаткових коштів з державного бюджету.

     Відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», Нацдержслужбою України забезпечено підготовку проекту Указу Президента України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», який 31.05.2012 р. схвалено на засіданні Уряду.Одночасно Нацдержслужбою спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України розробляються комплексні методичні підходи щодо підготовки річних Планів заходів з реалізації загаданої Стратегії до 2020 року.

     На виконання Указів Президента України від 05.04.2012 р. № 256/2012 та від 23.04.2012 р.№ 340/2012, Нацдержслужбою України забезпечується формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». На сьогодні утворено Міжвідомчу робочу групу, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу (152 публікації в друкованих та 41 публікація в електронних ЗМІ, 116 виступів на радіо та телебаченні тощо), розроблено методичні рекомендації щодо організації формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році та порядок оцінювання учасників.

    З метою модернізації системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняНацдержслужбою України розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. № 1198-р.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 728, Нацдержслужбою України реалізуєтьсяПрограма розвитку лідерства, розроблена за підтримкиукраїнсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні». Нацдержслужбою України та Школою вищого корпусу державної служби протягом 2011 року було здійснено навчання 139 державних службовців І-ІІ категорії посад. У 2012 році відповідно до Плану-графіку, погодженого Урядом (лист від 20.03.2012 р. № 11730/1/1-12), буде забезпечено навчання 150 державних службовців І-ІІ категорії посад, що сприятиме розвитку їх лідерських якостей та підвищенню рівня професійної компетентності.

     Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011р. № 642-р Нацдержслужбою України було започатковано обов’язкове підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Протягом ІІ півріччя 2011 року було забезпечено підвищення кваліфікації 20 695державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. За ініціативи Нацдержслужби України було розширено мережу навчальних закладів, що надають послуги з підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції за державним замовленням (постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 287), що дозволить у 2012 році підвищити кваліфікацію 25389 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

     Протягом 2011-2012 навчального року за державним замовленням у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління», навчалося: за спеціальністю «Державне управління» – 1694 осіб; за спеціальністю «Державна служба» – 3799 осіб. У травні-червні 2012 року Нацдержслужбою України було забезпечено відбір на конкурсних засадах 26 вищих навчальних закладів, до яких буде здійснено набір за державним замовленням 1462 осіб для навчання за згаданими магістерськими програмами у 2012-2013 навчальному році.

     Протягом звітного періоду Нацдержслужбою України спільно з відповідними органами державної влади посилено контроль щодо працевлаштування випускників згідно з договорами-направленнями. Разом з тим, потребує вирішення питання щодо розроблення механізму відшкодування випускниками вищих навчальних закладів галузі знань «Державне управління», за навчання, у разі порушення умов відповідних договорів-направлень.

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р.
№ 1256, продовжено до 2015 року термін реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, координацію впровадження якої здійснює Нацдержслужба України. В рамках реалізації згаданої програми протягом 2011 року було підвищено кваліфікацію 1147 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграціїта євроатлантичного співробітництвата 3144 – з вивчення іноземних мов. В рамках передбачених у державному бюджеті коштів у 2012 році буде підвищено кваліфікацію 1100 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграціїта євроатлантичного співробітництва та лише 157 – з питань мовної підготовки. Разом з тим, потребує вирішення питання збільшення видатків на реалізацію завдань з вивчення іноземних мов як одного з стратегічних напрямів підготовки держслужбовців у сфері європейської інтеграції.

    На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1152, Нацдержслужбою України здійснює підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». У 2011 році було забезпечено підвищення кваліфікації 10615 державних службовців. У 2012 році в рамках проведення І туру згаданого конкурсу було підвищено кваліфікацію 9197 державних службовців.

     З метою реалізації проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядуванняНацдержслужбою України укладено 118 угод про співпрацю з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

    Протягом звітного періоду Нацдержслужбою України надано 3592 письмових роз’яснень щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 832 методичні консультації органам державної влади та органам місцевого самоврядування, забезпечено надання роз’яснень 11633 громадянам України. Одночасно було проведено 980 комунікативних, організаційних та інших заходів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

    В рамках здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу та запобігання проявам корупціїбулопроведено 148 перевірок за зверненнями центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України та громадян, зокрема 5 перевірок – на виконання доручень Адміністрації Президента України, 10 перевірок - на виконання доручень Кабінету Міністрів України.Протягом звітного періоду проведено 5 службових розслідувань та 210 спеціальних перевірок відомостей щодо кандидатів, які претендують на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України.

      На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 17.01.2012 р.
№ 2446/0/1-12, узагальнено надану органами державної влади інформацію про додержання державними службовцями вимог законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо подання декларацій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік.

     Протягом звітного періоду Нацдержслужбою України було здійснено методичне забезпечення діяльності кадрових служб, а саме: забезпечено функціонування Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади при Кабінету Міністрів України, розглянуто та опрацьовано 586 подань щодо присвоєння рангів державним службовцям, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад; опрацьовано 135 подань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 було забезпечено утворення та функціонування Громадської ради при Нацдержслужбі України, а також постійну взаємодію з громадськістю з актуальних питань розвитку державної служби. Одночасно з метою вирішення актуальних питань соціального захисту державних службовців у березні 2012 року була підписана Галузева Угода між Нацдержслужбою України та Професійною спілкою працівників державних установ України.

     На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. № 1765-р та з метою забезпечення широкого обговорення актуальних питань розвитку державної служби 21–23 вересня 2011 року у м. Одеса було проведеноо ІІІ Щорічні Рішельєвські академічні читання. На разі здійснюється підготовка до проведення наступних IV Щорічних Ришельєвських академічних читань, які відбудуться в м. Одеса 25-27 вересня ц. р. за міжнародної участі.

    З метою здійснення аналізу кількісного та якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужбою України, на основі даних Пенсійного фонду України та Державної служби статистики (форма № 9-ДС), було підготовлено інформаційно-довідкові матеріали «Державна служба в цифрах – 2012». Враховуючи положення нового законодавства про державну службу, Нацдержслужбою України та Держстатом на виконання доручення Уряду опрацьовується питання удосконалення державної статистичної звітності, покращення процесу її збирання та опрацювання.

     Разом з тим, вирішення питань удосконалення автоматизованої системи добору персоналу та обліку кадрів, автоматизованої системи збору та аналізу статистичної інформації у сфері державної служби з використанням web-технологій, потребуватиме виділення додаткових коштів при формуванні Державного бюджету на 2013 рік.

     З метою адаптації державної служби до стандартів ЄС Нацдержслужба України реалізує впровадження європейських інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA, програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), а також співпрацює зОрганізацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в рамках Комітету з питань державного управління.

     За даними Європейської Комісії Україна є лідером серед країн, що в рамках Європейської політики сусідства та партнерства беруть участь в реалізації європейських інструментів інституційної розбудови Twinning і ТАІЕХ. Протягом 2011 року та першого півріччя 2012 року на впровадження проектів Twinning було залучено коштів ЄС у розмірі 12, 82 млн. (10 проектів, які наразі перебувають на стадії реалізації).

      Станом на травень 2012 року у рамках інструменту Twinning було залучено коштів Європейського Союзу у розмірі 35,5 млн. євро на проекти, що реалізовані органами державної влади, або перебувають на стадії реалізації. Робочий план проектів Twinning в Україні наразі становить 57 проекти, для порівняння у 2011 році - було 53. 30 органів державної влади було залучено до співпраці в рамках інструменту Twinning. Деякі з них впроваджують відразу кілька проектів.

У 2011 – 2012 роках кількість проведених заходів в рамках інструменту ТАІЕХ складає 124 (14 заходів проведено за ініціативи Європейської Комісії, 110 – за ініціативи України). Кількість поданих заявок також щороку зростає та складає за звітний період 176.

        На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.08.2010р.
№ 1653-р та від 10.11.2010 р. № 2078-р Нацдержслужбою Українизабезпечено розроблення і внесення на розгляд Уряду наступних проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України:

- «Про схвалення Концепції інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»;

- «Про затвердження плану інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»;

- «Про затвердження плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів».

Затвердження планів інституційних реформ у цих сферах дозволить залучити 20 млн. євро у рамках програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), а також додаткові ресурси у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства та кошти інших донорів.

В рамках реалізації бюджетної програми 6121040 «Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу» впродовж 2011 року було розроблено 10 науково-дослідних робіт. Наукова діяльність проводилась за пріоритетними напрямами розвитку державного управління та реформування державної служби, що відповідають завданням, визначеним керівництвом держави, а саме: навчання та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, гендерні аспекти в діяльності органів державної влади, залучення молоді на державну службу, антикорупційна політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, впровадження нового законодавства про державну службу, реалізація Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» тощо.

З метою формування позитивного іміджу державної служби, залучення державних службовців до занять фізичною культурою і спортом та пропаганди здорового способу життя Нацдержслужбою України забезпечується проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій(далі – Спартакіада). У 2011 році участь у ХІІІ Спартакіаді взяли 50975 державних службовців. Відповідно до затвердженого плану – графіка Нацдержслужбою України здійснюється реалізація заходів ХІV Спартакіади, фінал якої традиційно буде проведено 17 – 22 вересня 2012 року вм. Алушта (АР Крим).

 

Матеріали прес-служби

Управління державної служби

Головдержслужби України

у Вінницькій області

Переглядів: 647